Filozofia jonë për zhvillimet dhe trajnimet

Ne jemi të kujdesshëm që t’i sigurojmë dhe ofrojmë klientëve tanë praktika dhe trajnime të përshtatura për nevojat dhe zhvillimin e tyre. Sot, sfida nuk është për të gjetur një trajner ose përmbajtje për trajnimin tuaj të ardhshëm, por për të gjetur dikë që i kupton nevojat tuaja unike ose harton, zbaton dhe vlerëson zgjidhje të personalizuara vetëm për ju.

Qasja jonë për t’ju shërbyer është që së pari të kuptoni nevojat tuaja, objektivat tuaja dhe pastaj për të hartuar një zgjidhje për t’i adresuar ato.

Eksperienca jonë e trajnimit

Me një eksperiencë disa vjeçare në fushën e zhvillimeve dhe trajnimeve profesionale, DIMENSION ofron programe trajnimi në përputhje me kërkesat e tregut, të cilat mund të përshtaten dhe dizenjohen sipas nevojave tuaja.

Dimension në përputhje me temat e trajnimit të planifikuara nga klienti, përgatit dhe zhvillon këto tema trajnimi:

Planifikimi Strategjik

Menaxhim Projekti

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Komunikimi dhe Etika në Biznes

Zhvillimi i aftësive të Menaxherit / Supervizorit

Full Range Leadership Model

Autodesk Revit Architecture 2021

Na kontaktoni

    ×

    Powered by WhatsApp Chat

    ×