Filozofia jonë për zhvillimet dhe trajnimet

Ne jemi të kujdesshëm që t’i sigurojmë dhe ofrojmë klientëve tanë praktika dhe trajnime të përshtatura për nevojat dhe zhvillimin e tyre. Sot, sfida nuk është për të gjetur një trajner ose përmbajtje për trajnimin tuaj të ardhshëm, por për të gjetur dikë që i kupton nevojat tuaja unike ose harton, zbaton dhe vlerëson zgjidhje të personalizuara vetëm për ju.

Qasja jonë për t’ju shërbyer është që së pari të kuptojme nevojat e klienteve dhe më pas të adresojmë zgjidhje në përputhje me nevojat e tyre.

Eksperienca jonë e trajnimit

Me një eksperiencë disa vjeçare në fushën e zhvillimeve dhe trajnimeve profesionale, DIMENSION ofron programe trajnimi në përputhje me kërkesat e tregut, të cilat mund të përshtaten dhe dizenjohen sipas nevojave tuaja.

Dimension në përputhje me temat e trajnimit të planifikuara nga klienti, përgatit dhe zhvillon këto tema trajnimi:

Burimet Njerëzore

Leadership

Planifikimi Strategjik

Menaxhim Projekti

Komunikimi dhe Etika

Të folurit në publik

Aftësitë Menaxhuese

Aftësitë në Shitje

Shërbimi Restorativ

Na kontaktoni

    ×

    Powered by WhatsApp Chat

    ×