Çfarë janë Shërbimet EOR?

Shërbimet EOR janë shërbime që ofrohen për të ndihmuar një organizatë në menaxhimin e përgjegjësive të punëdhënësit për punonjësit e saj. Kjo përfshin administrimin e kontratave të punës, pagat, raportimet tatimore dhe të dhëna të tjera që lidhen me administrimin e burimeve njerëzore.

Një sherbim EOR ka një rol të rëndësishëm në përcjelljen e përgjegjësive ligjore dhe administrative të punëdhënësit tek shoqëritë që ofrojnë shërbimin EOR, duke e bërë atë një zgjidhje të dobishme për organizatat që dëshirojnë të kontraktojnë disa nga detyrat e administrimit të burimeve njerëzore. Këto shërbime janë shpesh të përdorura në situata kur një organizatë dëshiron të angazhojë personel në një vend të huaj ose në një vend ku nuk ka një prani të fortë administrative ose ligjore.

Ky proces i ndihmon punëdhënësit të përqëndrohen në çështjet kryesore të biznesit, të rrisin efikasitetin e burimeve, të ofrojnë përparësi mbi strategjitë e burimeve njerëzore dhe të përmirësojnë shërbimet për punonjësit e tyre.

Na kontaktoni

    ×

    Powered by WhatsApp Chat

    ×