DIMENS

DIMENSION HR

Dimension HR është një kompani që ofron shërbime rekrutimi, trajnimi dhe konsulencë në fushën e Burimeve Njerëzore dhe të biznesit.

Si një kompani prestigjoze në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar, Dimension HR është unike në ofertën e paketës së saj që përfshin konsulencë, rekrutim, trajnim në fushën e Burimeve Njerëzore dhe të biznesit.

Misioni dhe Vizioni:
  • Dimension HR aspiron të jetë lider dhe një partner besnik në perpjekjet e biznesit dhe institucioneve publike dhe jo publike, për të transformuar objektivat e tyre në realitet, nëpërmjet gjetjes së potencialeve të punësimit dhe ofrimit të ekspertizës më të mirë në ceshtjet e Burimeve Njerëzore dhe të biznesit.

Vlerat Tona

Integriteti

Ne demonstrojmë integritet nëpërmjet të qenit të drejtë, të ndershëm dhe konfidencial.

Të orientuar nga klienti

Ne kuptojmë nevojat e klientëve tanë, duke realizuar pritshmëritë e tyre me cilesi dhe në kohë.

Partneriteti

Ne mbështesim njëri – tjetrin duke ndërtuar marrëdhënie të besueshme dhe afat gjata partneriteti.

Konkurrenca

Ne punojmë dhe ruajmë parime të shëndosha në raport me konkurentët, kandidatët dhe kompanitë.

Inovacioni

Ne jemi të hapur të perqafojmë ide të reja dhe të zhvillohemi duke ndjekur risitë dhe praktikat më të mira të menaxhimit të bnj në bote .

Përgjegjësia sociale

Ne angazhohemi për krijimin e një vlere të qëndrueshme ne tregun e punes, ne dobi te punonjesve dhe paleve te interesit.

Rreth nesh

×

Powered by WhatsApp Chat

×