AEDHR (2)

DIMENSION HR

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore.

Eksperienca shumë vjeçare e stafit tonë është një potencial në shërbim të organizatave, kompanive, individëve me qëllim përmirësimin dhe konsolidimin e vlerave dhe standarteve profesionale të tregut të punës dhe zhvillimit në vend.

Misioni dhe Vizioni:
  • Të jemi lider të performancës në industri dhe partner besnik e i vërtetë i organizatave, kompanive dhe bashkëpunëtorëve tanë.
  • Të mbështesim kompanitë të transformojnë objektivat e tyre të biznesit në realitet, përmes gjetjes së potencialeve dhe ofrimit të ekspertizës më të mirë për gjithçka ka të bëjë me burimet njerëzore.

Përse duhet të zgjidhni
DIMENSION HR

Integriteti

Ne demonstrojmë integritet nëpërmjet të qenit të drejtë, të ndershëm dhe konfidencial.

Të orientuar nga klienti

Ne kuptojmë nevojat e klientëve tanë, duke realizuar pritshmëritë e tyre me cilesi dhe në kohë.

Partneriteti

Ne mbështesim njëri – tjetrin duke ndërtuar marrëdhënie të besueshme dhe afat gjata partneriteti.

Konkurrenca

Ne punojmë dhe ruajmë parime të shëndosha në raport me konkurentët, kandidatët dhe kompanitë.

Inovacioni

Ne jemi të hapur të perqafojmë ide të reja dhe të zhvillohemi duke ndjekur risitë dhe praktikat më të mira të menaxhimit të bnj në bote .

Përgjegjësia sociale

Ne angazhohemi për krijimin e një vlere të qëndrueshme ne tregun e punes, ne dobi te punonjesve dhe paleve te interesit.

Rreth nesh

×

Powered by WhatsApp Chat

×