Punonjës me Qira (Staff Leasing)?

Dimension sjell risinë më të re për tregun Shqiptar, në formatin e Asekondimit ose të dhënies me qira të punonjësve.Këto shërbime konsistojnë në pajtimin dhe vënien në dispozicion nga ana jonë e profesionistëve të kualifikuar sipas nevojave te klientëve. Ne vemë në dispocion profesionistë të ekipit tonë duke ju ofruar klientëve fleksibilitet maksimal.

Ata mund të angazhohen me kontrata afatgjata ose afatshkurtra.Në bazë të kontratës së Asekondimit, (personel me qera) detyrat e tyre përcaktohen nga klienti. Ky lloj angazhimi fleksibël ndihmon kompanitë të përmbushin kërkesat në rritje për profesionistë të kualifikuar në administratë dhe sektorë të tjerë të shoqërisë.

Përparësitë e këtij angazhimi pa risk janë:

  • Ulje e kostos së stafit
  • Fleksibilitet në rast ristrukturimi të Shoqërisë, rialokimi të personelit, etj
  • Lehtësim nga barra të menjëhershme e të paparashikuara të ngarkesës së punës për shkak të rritjes së kërkesave, shfaqjes së mundësive të reja dhe angazhimeve në projekte ad hoc
  • Përfitim këshillimi dhe mbështetje të vazhdueshme në lidhje me stafin në kushtet e një tregu dinamik e në zhvillim

Na kontaktoni

    ×

    Powered by WhatsApp Chat

    ×