Adresa

Rruga “Moskat”, 1021,
Tiranë, Shqipëri.

Na Kontaktoni

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore. Eksperienca shumë vjeçare e stafit të saj është një potencial në shërbim të organizatave, kompanive, individëve me qëllim përmirësimin dhe konsolidimin e vlerave dhe standarteve profesionale të tregut të punës dhe zhvillimit në vend.

    Kontakt

    ×

    Powered by WhatsApp Chat

    ×