Metodologjia

Në rekrutimin e Burimeve Njerëzore përdorim metodologji të ndryshme, si procese të plota rekrutimi, hunting, kërkime në treg, network, database i Dimension, etj.

Rekrutimi kërkon një angazhim të dedikuar dhe shpesh herë kompanitë nuk e kanë ekspertizën dhe kohën e mjaftueshme për këtë proces. Për të shmangur gabimet në rekrutim është e nevojshme që këtë proces kompanitë t’ia adresojnë shoqërive të rekrutimit.

Një rekrutim i gabuar sjell kosto për kompaninë, që është minimalisht paga bruto e një punonjësi x2, pa llogaritur fitimin e munguar, etj.

“Hunting” është procesi i gjetjes së individëve potencialë për role të veçanta ose drejtuese për një kompani, edhe nëse individi nuk është duke kërkuar për një punë të re.

Mund të ndodhë shpesh që kompanitë e kanë pozicionin konfidencial dhe ju drejtohen shoqërive të rekrutimit për kërkim më të thelluar në treg.

Profilet e kandidatëve që rekrutojmë, janë:
 • Drejtues për nivele të larta biznesi
 • Drejtues Departamentesh
 • Specialistë
 • Ekzekutivë

Si e realizojmë një proces rekrutimi në Dimension HR?

 • Njohja me kompaninë dhe analiza e nevojave
 • Kërkimi dhe takimi me kandidatët
 • Vlerësimi dhe përzgjedhja
 • Përgatitja e shortlistës së kandidatëve
 • Finalizimi i procesit
 • Përgjegjësia për ndjekjen e mëtejshme

Na kontaktoni

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×