Staff Leasing

Vendosim në dispocion profesionistë të ekipit tonë duke u ofruar klientëve tanë fleksibilitet maksimal.

Programe Trajnimi

U sigurojmë dhe ofrojmë klientëve tanë praktika dhe trajnime të përshtatura me nevojat dhe për zhvillimin e tyre.

Menaxhimi i BNJ

Outsourcing i proceseve të Burimeve Njerëzore është një investim i rëndësishëm strategjik.

Menaxhim Financiar

Në një mjedis dinamik, Biznesi ka nevojë për informacion të shpejtë dhe cilësor orientues drejt vendimeve të duhura.

Software për BNJ

Dimension lehtëson proceset e departamentit të Burimeve Njerëzore dhe të financës duke ofruar sistemin “HR Bis”.

×

Powered by WhatsApp Chat

×