• Tirana

Dimension HR

Dimension HR në partneritet me një nga kompanitë ndërkombëtare qe operon ne Shqiperi, ne sektorin e prodhimit te materialeve te ndertimit, po rekruton kandidate per pozicionin Specialist Blerjesh.

PËRSHKRIMI I POZICIONIT TE PUNES
Pajtohet me rregulloret e kompanise, parimet e mbrojtjes së mjedisit, higjienës dhe shëndetit të punonjësve. Përdor plotësisht kohën e punës dhe burimet e prodhimit për të kryer punën e besuar, menaxhon siç duhet burimet e besuara. I përmbahet udhëzimeve të korporatës dhe fabrikës dhe procedurave të tjera të lëshuara nga kompania. I përmbahet parimeve themelore të sjelljes dhe veprimeve të grupit te kompanise. Kryen detyrat sipas udhëzimeve të eprorit.

PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT TË PUNËS:

 • Përgjegjës për blerjen e mallrave dhe shërbimeve me kontratë ose porosi.
 • Regjistron dhe përpunon kërkesat e marra në mënyrë elektronike ne system.
 • Blen mallra, shërbime dhe pajisje bazuar në politikat dhe procedurat e përcaktuara të blerjes.
 • I kushton vëmendje optimizimit të çmimeve, dërgesave dhe kushteve.
 • Negocion me furnitorët për të marrë informacion në lidhje me produktet ose shërbimet e tyre, çmimet, disponueshmërinë e produkteve ose shërbimeve të kërkuara dhe kohën e dorëzimit.
 • Verifikon kërkesat, identifikon burimet e mundshme, kërkon oferta, përpunon porositë dhe mban të dhënat e furnizuesit dhe çmimet.
 • Menaxhon një bazë të dhënash të furnizuesve të shërbimeve dhe mallrave (historia e kooperimit, referenca).
 • Rrit efikasitetin e punës administrative: grupimi i porosive, faturave, përdorimi i mjeteve elektronike të blerjeve.
 • Konsolidon informacionin për vlerësimin e furnizuesit.
 • Siguron kënaqësinë e klientëve të brendshëm, bashkëpunon në të gjithë njësitë e biznesit.
 • Punon me një sërë furnizuesish të miratuar.
 • Përcakton mënyrën e prokurimit me blerje direkte dhe siguron respektimin e kontratës kuadër.
 • Shqyrton ofertat e marra dhe negocion kontratat brenda kufijve dhe brenda autoritetit të tij/saj.
 • Mban të dhëna për artikujt ose shërbimet e blera, çmimet e tyre dhe kostot e transportit.
 • Shtjellon me personelin e kontrollit të cilësisë, përdoruesit, furnitorët për mallra (shërbime) me defekte ose të papranueshme.

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi:
Të ketë përfunduar studimet e larta;
Eksperienca: Të ketë eksperiencë në fushën e blerjeve të paktën 3 vite;

Aftësitë:

 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike dhe njohje të përdorimit të paketës MS Office;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese;
 • Të ketë aftësi të mira organizuese.

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë [email protected] me subjekt «SPECIALIST BLERJESH»
Bazuar ne aplikimin tuaj, Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

Cel. : 0674647484

Që të aplikoni për këtë punë dërgoni hollësitë tuaja te rekrutime@dimensionhr.al

×

Powered by WhatsApp Chat

×