• Tirane

Dimension HR

Dimension për një grup të madh investimesh po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:

ASISTENTE EKZEKUTIVE

 


DETYRAT E POZICIONIT

 • Menaxhon dhe organizon takimet e Administratorit te kompanise, duke pergatitur informacionet e nevojshme per cdo takim.
 • Mban procesverbalet e takimeve qe kryen Administratori, duke filtruar informacionet e nevojshme qe jane diskutuar ne mbledhje, vendos afate mbi ceshtjet e lena pezull apo detyrave qe mund tu jene caktuar punonjesve ne takim.
 • Pergatit pergjigje ezekutive per memorandume rutin, letra ose korrenspodenca. Delegon detyra dhe pergjegjesi tek anetaret e tjere te stafit kur eshte e nevojshme.
 • Harton urdheresa dhe shkresa te ndryshme me kerkese Administratorit.
 • Ndjek afatet e vendosura per Raporte qe kerkohen nga kompanite e shoqerise.
 • Menaxhon mbarevajtjen ditore të zyres.
 • Organizon dhe ben pergatitjen e dokumentave te cilat duhet te nenshkruhen nga Administratoret.
 • Organizon dhe ben mirembajtjen e arkivimit te dokumenteve.
 • Menaxhon oraret e salles se takimeve.
 • Organizon korrespondencen elektronike, si dhe kontrollon planet e axhendave apo udhetimeve dhe perpilimin e dokumentave te nevojshme.
 • Hartimi i postes elektronike
 • Ndermjeteson me kontakte të brendshme dhe te jashtme.
 • Administron vulen.
 • Mban regjistrin e Protokollit per shkresat e brendshme, shkresat drejtuar institucioneve, Regjistrin e Vendimeve te Asambleve dhe te Kontratave te kompanise.

 

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Diploma Universitare niveli Bachelor. Masteri perben avantazh.
Eksperienca: Preferohet përvojë pune të paktë 2 vite në të njëjtin profil ose në menaxhim zyre;
Aftësi:
– E aftë për të punuar në grup;
– Aftesi shume te mira komunikimi, organizative dhe prezantuese.
– Njohuri shume te mira te gjuhes angleze (komunikim dhe shkrim)
– Njohuri shumë të mira të paketës MO

 

 

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë [email protected] me subjekt «Asistente Ekzekutive»
Bazuar ne aplikimin tuaj, Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!

 

 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

Që të aplikoni për këtë punë dërgoni hollësitë tuaja te rekrutime@dimensionhr.al

×

Powered by WhatsApp Chat

×