• Tirana

Dimension HR

DIMENSION HR po kërkon të rekrutojë një ARKËTARE për një nga kompanitë më të mëdha të indrustrisë se distribucionit.

DETYRAT E POZICIONIT
· Rregjistron arkëtimet nga agjentët;
· Rregjistron pagesat për klientët;
· Deklaron ne ditarin ditor dhe ben sistemimin e dokumentave te arkës;
· Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje dhe sigurohet që ato të jenë të plota;
· Për çdo mospërputhje raporton menjëherë tek Menaxheri apo Supervizori;
· Detyra të tjera sipas kërkesës së Supervirzorit që kanë të bëjnë me rregjistrimin e faturave të blerjeve.

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Të ketë diplomë universitare në një nga degët e Fakultetit Ekonomik.
Eksperiencë: Të ketë minimalisht 1 vit eksperiencë pune në të njëjtin profil

Aftësitë:
· Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
· Të jetë e gatshme dhe e aftë të punojë në grup.
· Të ketë njohuri në përdorimin e programeve bazë kompjuterike.


Menyra e aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë [email protected] me subjekt «ARKËTARE »
Bazuar ne aplikimin tuaj, Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!


*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

Që të aplikoni për këtë punë dërgoni hollësitë tuaja te rekrutime@dimensionhr.al

×

Powered by WhatsApp Chat

×