FINANCIERE (Senior)

APLIKO taNI

FINANCIERE (senior)

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: FINANCIERE (Senior)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Kontrolli ditor i faturave te TVSH me vleften e shitjeve reale me programin Financa 5
 • Kontrolli i procesverbaleve te kthimit te mallit
 • Perpilimi dhe deklarimi brenda afateve ligjore te librit te shitjeve/blerjeve, listapageses etj
 • Rakordimi i mbylljes mujore te kases
 • Kontrolli i faturave te TVSH
 • Kontrolli i raportit periodik te kasave fiskale
 • Perllogaritja e pagave mujore
 • Pergatitja e dosjes se punonjesit (kontrata, kartela, Zyra e Punes, librezat etj)
 • Ndjekja e ecurise me institucionet shteterore (QKB, Bashki, ISSH)
 • Perpilimi i Bilancit Mujor
 • Mbajtja dhe Regjistrimi i Aseteve ne Financa 5 dhe excel dhe rakordimi i tyre.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomuar  në Financë;
 • Eksperienca: Minimalisht 5 vite experience pune në të njëjtin profil.
 • Aftësi: Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze.Aftësi shumë të mira të përdorimit të programit Financa 5. Aftësi shumë të mira organizative dhe të menaxhimit të kohës.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing