Trendet e BNj 2021: Përshtatja e Burimeve njerëzore me realitetin post-pandemik

 

Përmbushja e nevojave, dëshirave dhe pritjeve të punonjësve nuk ka të bëjë me një gjë të vetme që një kompani thotë ose bën – dhe kurrë nuk ka qenë.
Ka të bëjë me mënyrën se si kompania angazhohet dhe fuqizon individët të bëjnë dhe të jenë më të mirët e tyre. Sipas Google dhe studimeve të ndryshme në fushën e Burimeve Njerëzore, këto janë tendencat kryesore e 2021 të Burimeve Njerëzore:

 

 

  • Puna në distancë: Përgatituni të jeni fleksibël me ndryshimet e reja, pasi kërkohen aftësi shumë të mira menaxhuese të kohës dhe proceseve.
  • Përvojat e përmirësuara të punonjësve: Mbajtja e talentit kërkon trajnime dhe përmirësime të vazhdueshme.
  • Diversiteti, përfshirja, barazia: Bëhuni gati të përparoni- gjeneratat e reja nuk do të pranojnë një status quo ku barazia nuk është themeli.
  • Teknologjia: Mësimi nga pajisjet e teknologjisë dhe inteligjenca artificale mund të drejtojnë punonjësit përgjatë karrierës, ndërsa mjetet moderne të BNJ motivojnë punonjësit dhe janë miqësorë për përdoruesit.
  • Mirëqenia: Mirëqenia mendore dhe emocionale do të bëhet thelbësore në përvojën e punonjësve.
  • Përpjekjet e drejtuara nga qëllimi: Punonjësit duan punë që janë shpërblyese personalisht. Ata presin që vendet e tyre të punës të përcaktojnë qëllimin e tyre.
  • Të dhënat si drejtues: Pavarësisht nëse flasim për rezultatet e anketave të punonjësve apo alokimet e buxhetit, të dhënat duhet të jenë një burim i besueshëm kur bëhet fjalë për vendimmarrjen.

 

Atëherë, ku duhet të përqendrohen drejtuesit e Burimeve Njerëzore në 2021 pasi ato drejtojnë organizatat përtej çdo barriere ekzistuese?

• Edukimi i të punësuarëve të rinj, për të përshpejtuar produktivitetin e tyre
• Sigurimi i qasjes së punonjësve në mësimin dhe zhvillimin përkatës për të nxitur rritjen e tyre
• Mundësimi i trainimit të menaxherit domethënës për të rritur performancën
• Rritja e motivimit duke i njohur punonjësit
• Mbajtja në kontakt për të parë sesi ndihen punonjësit.

Disa mënyra për të treguar vlerësimin:
• Bëni të thjeshtë për njerëzit ndërveprimin dhe krijoni lehtësi në procesin e punës duke marrë parasysh situatën e tyre.
• Vlerësoni gjendjen emocionale të punonjësve për të kuptuar vështirësitë që hasin.
• Sillni në dritë informacionin dhe mundësitë që janë specifike për ta, në mënyrë që punonjësit të lulëzojnë mes pasigurisë. Nevojat e punonjësve nuk kanë ndryshuar, thjesht kanë evoluar.

share

Me Shume Poste

9 Këshilla gjuhësore që duhet të ndiqni kur shkruani një CV

9 Këshilla gjuhësore që duhet të ndiqni kur shkruani një CV

9 Këshilla gjuhësore që duhet të ndiqni kur shkruani një CV Shmangni fontet jo shpesh të përdorur. Zgjidhni diçka profesionale, të qartë dhe të lehtë për të lexuar të tilla si “Arial” ose “Times New Roman”. Përdorni një madhësi shkronjash midis 10 dhe 12 për të...

8 Këshilla sesi të menaxhoni punëtorët tuaj që punojnë nga shtëpia

8 Këshilla sesi të menaxhoni punëtorët tuaj që punojnë nga shtëpia

8 Këshilla sesi të menaxhoni punëtorët tuaj që punojnë nga shtëpia   Jini të vëmendshëm për shenja shqetësimi tek punonjësit tuaj Përdorni biseda direkte ashtu edhe vëzhgime indirekte për të parë sfidat dhe shqetësimet e punonjësve. Përdorni çdo mundësi për të...

Si të shkruajmë një CV profesionale

Si të shkruajmë një CV profesionale

Si të Shkruajmë një CV Profesionale    Sa e gjatë duhet të jetë një CV? Një CV standarde nuk duhet të jetë më shumë se dy faqe formati A4. Për të kursyer hapësirë, përfshini vetëm pikat kryesore të edukimit dhe përvojës suaj. Ngjitni informacionin përkatës...