SHOP MANAGER

APLIKO taNI

SHOP MANAGER

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SHOP MANAGER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Përgjegjësia për të dorëzuar planin vjetor në xhiro dhe fitim para interesit dhe amortizimit;
 • Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet dhe për të sigurur rendiment;
 • Menaxhimi i niveleve të stoqeve sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyce per kontrollin e stokut;
 • Mbledhja, filtrimi dhe dërgimi i porosive ditore;
 • Kthimi i përgjigjes për ankesat dhe komentet e klienteve;
 • Shëtitja sistematike në terrenin e shitjeve, biseda me kolegët, klientët dhe identifikimi ose zgjidhja e ceshtjeve urgjente;
 • Organizimi i mbledhjeve ditore me stafin e shitjes;
 • Përgatitja e punonjësve të dyqanit për të patur rendiment;
 • Marrja me cështjet e stafit; intervistimi për pjestarë të rinj potencial për staf; përcjellja e vlerësimeve dhe pasqyrimeve të ecurisë;
 • Organizimi i promocioneve në nivel dyqani;
 • Kontrolli i shpenzimeve operative mujore;
 • Kujdesi per paraqitjen dhe ndjeshmeria për paraqitjen e jashtme dhe të brëndeshme te dyqanit;
 • Marrja pjesë në takimet mujore për shitjet;
 • Regjistrimi i rezultateve të shitjeve dhe analizës së ecurisë;
 • Monitorimi i konkurrences lokale dhe raportimi tek zyrat qëndrore;
 • Koordinimi me departamentin e financës dhe organizimi i shpërndarjes së parave;

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë (preferohen dege te lidhura me Administrim Biznesi);
 • Eksperienca: Të ketë eksperience pune në pozicione të ngjashme minimumi 2 vite;
 • Aftësi: Të ketë njohuri mbi legjislacionin fiskal; Të ketë njohuri shumë të mira te programeve të paketës Microsoft Office si dhe te programit FINANCA 5; Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing