Kush Jemi ?

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore. Eksperienca shumë vjeçare e stafit të saj është një potencial në shërbim të organizatave, kompanive, individëve me qëllim përmirësimin dhe konsolidimin e vlerave dhe standarteve profesionale të tregut të punës dhe zhvillimit në vend.

Kultura e Kompanisë: Mision & Vizioni

  • Të jemi lider të performancës në industri dhe një partner besnik dhe i vërtetë i organizatave, kompanive dhe bashkëpunëtorëve tanë.
  • Të mbështesim kompanitë të transformojnë objektivat e tyre të biznesit në realitet, nëpërmjet gjetjes së potencialeve më të mira në treg dhe ofrimit të ekspertizës më të mirë në të gjitha çështjet për burimet njerëzore.

Pse duhet te zgjedhim Dimension?

Integriteti

Ne demonstrojmë integritet nëpërmjet të qenit të drejtë, të ndershëm dhe konfidencial.

Konkurencë

Ne punojmë dhe ruajmë parime të shëndosha në raport me konkurentët, kandidatët dhe kompanitë.

Te Orientuar nga Klienti

Ne kuptojmë nevojat e klientëve tanë, duke realizuar pritshmëritë e tyre me cilesi dhe në kohë.

Inovacion

Ne jemi të hapur të perqafojmë ide të reja dhe të zhvillohemi duke ndjekur risitë dhe praktikat më të mira të menaxhimit të bnj në bote .

Partneritet

Ne mbështesim njëri – tjetrin duke ndërtuar marrëdhënie të besueshme dhe afat gjata partneriteti.

Përgjegjësia Sociale

Ne angazhohemi për krijimin e një vlere të qëndrueshme ne tregun e punes, ne dobi te punonjesve dhe paleve te interesit.

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim
Gjetje ekzekutivesh
Rekrutime Personeli
Staff Leasing
Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Financiere
Graphic Designer
Hr-Manager
Arkitekt/e
Java Back End Developer
Agjent Forex
Agjent Shitje
Marketing

Follow Us

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim
Gjetje ekzekutivesh
Rekrutime Personeli
Staff Leasing
Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Financiere
Graphic Designer
Hr-Manager
Arkitekt/e
Java Back End Developer
Agjent Forex
Agjent Shitje
Marketing

Follow Us