MENAXHER BRANDI

APLIKO taNI

MENAXHER BRANDI

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

DIMENSION kërkon të rekrutojë kandidatë për vendin e lirë: MENAXHER BRANDI

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË

 • Negocion me kliente, realizon bashkepunime dhe mbyll kontratat
 • Propozon cmimet optimale , eshte pjese e diskutimeve & vendosjes se tyre.
 • Ndjek dhe lehteson procesin e hyrjes se produkteve te reja ne pakice e shumice dhe trajnon shitjet ku eshte e nevojshme per gamen e produktit qe mbulon.
 • Analizon dhe nderton raporte te ecurise se produktit sipas kategorive dhe propozon zgjidhje per te permiresuar rezultatet
 • Njeh pozicionimin e konkurrences ne treg dhe nivelin e te njejtave produkte ne tregjet e huaja.
 • Eshte ne kontakt te vazhdueshem me furnitoret e kategorise, mban nen kontroll stokun e kategorise dhe ndjek statusin e porosise.
 • Ndjek projekte te caktuara ne bashkepunim me Furnitorin dhe Menaxherin e Shitjes

KËRKESAT

 • Edukimi: Diplomë të shkollës së larte.
 • Eksperienca: Preferohet minimalisht të paktën 3 vite eksperiencë pune ne te njejtin profil
 • Aftësi:
  – Të ketë njohuri shumë te mira të gjuhës Angleze.
  – Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë i aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing