INXHINIER AUTOMATIZIMI (senior)

APLIKO taNI

INXHINIER AUTOMATIZIMI (senior)

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: INXHINIER AUTOMATIZIMI (junior)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Merr pjese ne fazen e projektimit te detajuar inxhinierik
 • Menaxhon progresin e projekteve dhe ben pershtatjet e punimeve sipas nevojes
 • Jep zgjidhje problemeve teknike qe ndodhin gjate dhe pas implementimit projekteve
 • Mbikqyr dokumentacionin e projektit
 • Siguron qe te arrihen afatet kohore
 • Koordinon komunikimin midis klientit dhe resurseve te brendshme te kompanise
 • Menaxhon kerkesat per produkte me prodhuesit
 • Programon dhe koordinon mirembajtjen e impianteve te instaluara
 • Pergatit raporte pune

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi:Diplome Universitare ne Automatizime Industriale ose Mekatronik
 • Eksperienca: Preferohet minimumi 3 vite eksperience ne te njejtin profil
 • Aftësi:
  – Te kete njohuri mbi konceptet baze te automatizimit

  – Te kete njohuri mbi PLC dhe programimin e tyre

  – Te kete njohuri mbi protokollet e komunikimit  HART, Ethernet, Modbus etj.

  – Te kete njohuri mbi instrumentat matese te procesit per perdorim ne industri

Ofrohet

 • Pagesë e kënaqshme
 • Mundesi trajnimi te vazhdueshme
 • Rritje dhe mundësi zhvillimi në karrierë
 • Mjedis komod pune
 • Vendndodhje e aksesueshme

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing