AGJENT SHITJE DURRES

AGJENT SHITJE

APLIKO taNI

AGJENT SHITJE

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

DIMENSION kërkon të rekrutojë kandidatë për vendin e lirë: AGJENT SHITJE
*për kategorinë Food (fresh – produkte të freskta)
*për kategorinë Non Food

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË

 • Negocion me klientet aktuale te kompanise;
 • Punon per gjetjen e klienteve te rinj;
 • Kryen njekohesisht procesin e shitjes dhe te transportit (exvan)

KËRKESAT

 • Diplomë të shkollës së larte.
 • Eksperienca: Preferohet minimalisht të paktën 1 vit eksperiencë pune ne te njejtin profil (agjent shitjesh)
 • Aftësi:
  – Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë i aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

SHOP MANAGER

SHOP MANAGER

SHOP MANAGER

APLIKO taNI

SHOP MANAGER

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një brand ndërkombëtar në fushën e shitjeve të veshjeve luxury, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SHOP MANAGER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Mban komunikimet me klientet e kompanise
 • Monitoron ecurine e punonjesve dhe ndan detyrat ditore
 • Kordinon procesin e shitjeve dhe marredheniet me furnitoret
 • Monitoron ecurine e marketingut te dyqanit dhe ecurine e brandit

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplome Universitare.
 • Eksperienca: Preferohet minimumi eksperience pune ne te njejtin profil.
 • Aftësi:
  – Te kete njohuri mbi konceptet e marketingut, brandit dhe shitjeve
  – Te kete aftesi shume te mira komunikuese dhe organizative

*Vendndodhja e punës: Palasë. Transporti i siguruar nga kompania
* Për kandidatët që nuk janë nga qyteti i Vlorës sigurohet akomodim dhe ushqim

Ofrohet:

 • Pagesë e kënaqshme
 • Rritje dhe mundësi zhvillimi në karrierë
 • Mjedis komod pune
 • Vendndodhje e aksesueshme (ne qender te Tiranes)

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER SHITJESH(Real Estate)

MENAXHER SHITJE(Real Estate)

Tirane,April 14, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: MENAXHER SHTJESH (Real Estate)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Realizon prezantimet e pronave nen varesine e kompanise tek klientet e rinj.
 • Kontrollon procesin e shitjes dhe ecurinë e agjentëve të shitjeve;
 • Miremban rrjetin e klienteve ekzistues;
 • Zhvillon takime B2B per te prezantuar sherbimet e kompanise;
 • etj

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë ne Administrim Biznesi, Menaxhim. Te avantazhuar kandidatet me profil Arkitekti
 • Eksperienca:2 vite eksperiencë në fushën e menaxhimit dhe të shitjeve ne agjensi Real Estate.
 • Aftesi:Aftësi shumë të mira në shitje;Të jetë i motivuar dhe ambicioz për të arritur rezultate;Të ketë aftësi të mira komunikuese, prezantuese.

Ofrohet:

 • Page baze e kenaqshme dhe perqindje mbi shitjet

 • Kushte shume te mira pune. Ambient komod dhe miqesor.

 • Puna ne zyre (jo ne terren)

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

KONSULENT/E SHITJESH(SHOWROOM)

KONSULENT/E SHITJESH (SHOWROOM)

Tirane, April 14, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION eshtë një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore. Eksperienca 15 vjeçare e stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore është një potencial në shërbim të kompanive & individëve me qëllim përmirësimin & konsolidimin e vlerave dhe standarteve profesionale të tregut të punës dhe zhvillimit në vend.

Në emër të një grupi të suksesshëm, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin:KONSULENT/E SHITJESH(SHOWROOM)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Prezanton klientelen me kompanine dhe produktet qe ajo tregton
 • Ndjek procesin e shitjes dhe i orienton klientet drejt zgjidhjeve me te mira
 • Raporton tek menaxheri perkates mbi ecurine e shitjeve
 • Realizon detyra te tjera te cilat kane lidhje me procesin e shitjes

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Arsim i Mesem ose i Larte
 • Eksperienca Eksperiencat me shitjet perbejne avantazh
 • Aftesi:Te kete aftesi shume te mira per te punuar ne grup.Aftësi shumë të mira komunikimi

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER SHITJESH

MENAXHER SHITJE

Tirane,April 14, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION me një eksperiencë disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Për një grup të suksesshëm në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: MENAXHER SHITJE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Miremban rrjetin e klienteve ekzistues dhe punon per te gjeneruar kliente te rinj;
 • Zhvillon takime B2B per te prezantuar produktet e kompanise;
 • Arritja e objektivave të përcaktuara nga departamenti i shitjeve.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor.
 • Eksperienca: 2 vite eksperiencë në fushën e menaxhimit dhe të shitjeve.
 • Aftesi: Aftësi shumë të mira në shitje;Të jetë i motivuar dhe ambicioz për të arritur rezultate;Të ketë aftësi të mira komunikuese.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

AGJENT-SHITJE

AGJENT-SHITJE

AGJENT SHITJEJE

Tirane, April 14, 2021
APLIKO taNI

DIMENSIONme një eksperiencë disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Për një kompani të madhe në fushën e prodhimit dhe tregtimit të produkteve industriale, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: AGJENT SHITJEJE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Njeh specifikimet e produkteve dhe karakteristikat e tyre;
 • Ndërton marrëdhënie me klientët që vizitojnë pikën e shitjes (dyqanin);
 • Mirëmban marrëdhënien dhe rrit bashkëpunimin me klientët ekzistues;
 • Realizon procesin e arkëtimeve nga shitjet e realizuara gjatë ditës.

Kualifikimet & Aftesite

   • Edukimi: Diplomë Bachelor.
   • Eksperienca: 1 vite eksperiencë në fushën e shitjeve.
   • Aftesi:Aftësi shumë të mira komunikimi dhe bindëse.Preferohen kandidatë të cilët përshtaten me punën në pikë shitje (dyqan).Preferohen kandidatë meshkuj dhe jo në proces arsimimi

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Pozicione Vakante

Agjent – Shitje

Tirane, Albania

Agronom

Tirane, Albania

Specialits IT

Tirane, Albania

Call Center

Tirane, Albania

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim

Gjetje ekzekutivesh

Rekrutime Personeli

Staff Leasing

Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Ekonomist
Agronom
Agjent-Shitje

Follow Us