CONVERSION Gjermanisht

CONVERSION Gjermanisht

CONVERSION Gjermanisht

APLIKO taNI

CONVERSION Gjermanisht

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në Shqipëri, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:
CONVERSION Gjermanisht (500-700 euro + very attractive commission structure!!!)

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Edukimi: Arsim i Mesëm ose i Lartë
 • Eksperienca: Eksperienca e mëparshme do të ishte avantazh.
 • Aftësi:
  – Njohuri shumë të mira të gjuhës gjermane (e detyrueshme)
  – Të jetë i/e aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  – Entuziast/e dhe ambicioz/e në arritjen e rezultateve.


Salary: 500-700 euro + very attractive commission structure!!!

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

RETENTION Gjermanisht

RETENTION Gjermanisht

RETENTION Gjermanisht

APLIKO taNI

RETENTION Gjermanisht

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në Shqipëri, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:
RETENTION Gjermanisht (800-1200 euro + very attractive commission structure!!!)

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Edukimi: Arsim i Mesëm ose i Lartë
 • Eksperienca: Preferohet minimalisht të paktën 1 vit eksperiencë pune ne te njejtin profil
 • Aftësi:
  – Njohuri shumë të mira të gjuhës gjermane (e detyrueshme)
  – Të jetë i/e aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  – Entuziast/e dhe ambicioz/e në arritjen e rezulateve.


Salary: 800-1200 euro + very attractive commission structure!!!

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

RETENTION Gjermanisht

RETENTION Anglisht

RETENTION Anglisht

APLIKO taNI

RETENTION Anglisht

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në Shqipëri, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:
RETENTION Anglisht (800-1000 euro + very attractive commission structure!!!)

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Edukimi: Arsim i Mesëm ose i Lartë
 • Eksperienca: Preferohet minimalisht të paktën 1 vit eksperiencë pune ne te njejtin profil
 • Aftësi:
  – Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (e detyrueshme)
  – Të jetë i/e aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  – Entuziast dhe ambicioz në arritjen e rezulateve


Salary: 800-1000 euro + very attractive commission structure!!!

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

CALL MONITORING SPECIALIST GJERMANISHT

CALL MONITORING SPECIALIST GJERMANISHT

CALL MONITORING SPECIALIST (Gjermanisht)

APLIKO taNI

CALL MONITORING SPECIALIST (Gjermanisht)

APLIKO TANI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani ndërtimi të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:: CALL MONITORING SPECIALIST
(Gjermanisht)

 

Detyrat & Pergjegjesite

 • Monitoron dhe analizon saktësinë e informacionit që përcillet tek klienti
 • Sigurohet për cilësinë e shërbimit që ofrohet ndaj klientit
 • Regjistron në sistem pasaktësitë e operatorëve gjatë përcjelljes së informacionit
 • Monitoron kohën e punës dhe performancën e operatorëve

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor
 • Eksperienca: Preferohet eksperiencë në shërbim klienti.
 • Aftësi:Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (e detyrueshme).
  Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Gjermanisht.
  Të ketë aftësi të mira komunikuese.


 

Ofrohet:

 • Page baze e kenaqshme
 • Kushte shume te mira pune.
 • Ambient komod dhe miqesor.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Apliko

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

CALL MONITORING SPECIALIST SPANJISHT

CALL MONITORING SPECIALIST SPANJISHT

CALL MONITORING SPECIALIST (Spanjisht)

APLIKO taNI

CALL MONITORING SPECIALIST (Spanjisht)

APLIKO TANI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani ndërtimi të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:: CALL MONITORING SPECIALIST
(Spanjisht)

 

Detyrat & Pergjegjesite

 • Monitoron dhe analizon saktësinë e informacionit që përcillet tek klienti
 • Sigurohet për cilësinë e shërbimit që ofrohet ndaj klientit
 • Regjistron në sistem pasaktësitë e operatorëve gjatë përcjelljes së informacionit
 • Monitoron kohën e punës dhe performancën e operatorëve

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor
 • Eksperienca: Preferohet eksperiencë në shërbim klienti.
 • Aftësi:Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (e detyrueshme).
  Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Spanjolle.
  Të ketë aftësi të mira komunikuese.


 

Ofrohet:

 • Page baze e kenaqshme
 • Kushte shume te mira pune.
 • Ambient komod dhe miqesor.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Apliko

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

CALL MONITORING SPECIALIST ITALISHT

CALL MONITORING SPECIALIST ITALISHT

CALL MONITORING SPECIALIST (Italisht)

APLIKO taNI

CALL MONITORING SPECIALIST (Italisht)

APLIKO TANI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani ndërtimi të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:: CALL MONITORING SPECIALIST
(Italisht)

 

Detyrat & Pergjegjesite

 • Monitoron dhe analizon saktësinë e informacionit që përcillet tek klienti
 • Sigurohet për cilësinë e shërbimit që ofrohet ndaj klientit
 • Regjistron në sistem pasaktësitë e operatorëve gjatë përcjelljes së informacionit
 • Monitoron kohën e punës dhe performancën e operatorëve

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor
 • Eksperienca: Preferohet eksperiencë në shërbim klienti.
 • Aftësi:Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (e detyrueshme).
  Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane.
  Të ketë aftësi të mira komunikuese.


 

Ofrohet:

 • Page baze e kenaqshme
 • Kushte shume te mira pune.
 • Ambient komod dhe miqesor.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Apliko

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing