9 Këshilla gjuhësore që duhet të ndiqni kur shkruani një CV

  • Shmangni fontet jo shpesh të përdorur. Zgjidhni diçka profesionale, të qartë dhe të lehtë për të lexuar të tilla si “Arial” ose “Times New Roman”. Përdorni një madhësi shkronjash midis 10 dhe 12 për të siguruar që punëdhënësit e mundshëm të lexojnë CV-në tuaj. Sigurohuni që të gjitha shkronjat dhe madhësitë e shkronjave janë konsistente në të gjithë CV tuaj. 
  • Titujt e seksionit janë një mënyrë e mirë për të përhapur CV-në tuaj. Sigurohuni që ata të qëndrojnë duke i bërë ato më të mëdha (madhësia e shkronjave 14). 
  • Renditni gjithçka në renditje të kundërt kronologjike, në mënyrë që rekrutuesi të shikojë së pari historinë tuaj të punës dhe arritjet, aftësitë në fund. 
  • Mbajeni koncize duke përdorur hapësirë ​​ dhe bullet points. Ky lloj i paraqitjes së CV lejon punëdhënësit e mundshëm të kuptojnë më mirë CV tuaj dhe të zgjedhin shpejt informacione të rëndësishme së pari. 
  • Mos e vendosni termin ‘curriculum vitae’ në krye të faqes. 
  • Një CV e mirë nuk duhet të ketë gabime gramatikore. Rilexojeni cv tuaj, pasi ta dërgoni. 
  • Emertojeni cv tuaj me formatin « Emer Mbiemer CV » 
  • Sigurohuni që adresa juaj e emailit tingëllon profesionale. Nëse adresa juaj personale është e papërshtatshme, krijoni një llogari të re. 
  • Nëse ju kërkohet që gjatë intervistës të paraqiteni me një cv, printojeni në letër të bardhë A4. Printo vetëm në njërën anë dhe mos e palos CV – nuk dëshiron që ajo të jetë e rrudhur.

Me Shume Poste

8 Këshilla sesi të menaxhoni punëtorët tuaj që punojnë nga shtëpia

8 Këshilla sesi të menaxhoni punëtorët tuaj që punojnë nga shtëpia

8 Këshilla sesi të menaxhoni punëtorët tuaj që punojnë nga shtëpia   Jini të vëmendshëm për shenja shqetësimi tek punonjësit tuaj Përdorni biseda direkte ashtu edhe vëzhgime indirekte për të parë sfidat dhe shqetësimet e punonjësve. Përdorni çdo mundësi për të...

Si të shkruajmë një CV profesionale

Si të shkruajmë një CV profesionale

Si të Shkruajmë një CV Profesionale    Sa e gjatë duhet të jetë një CV? Një CV standarde nuk duhet të jetë më shumë se dy faqe formati A4. Për të kursyer hapësirë, përfshini vetëm pikat kryesore të edukimit dhe përvojës suaj. Ngjitni informacionin përkatës...