SHOP MANAGER

SHOP MANAGER

SHOP MANAGER

Tirane,November 24, 2020
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SHOP MANAGER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Përgjegjësia për të dorëzuar planin vjetor në xhiro dhe fitim para interesit dhe amortizimit;
 • Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet dhe për të sigurur rendiment;
 • Menaxhimi i niveleve të stoqeve sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyce per kontrollin e stokut;
 • Mbledhja, filtrimi dhe dërgimi i porosive ditore;
 • Kthimi i përgjigjes për ankesat dhe komentet e klienteve;
 • Shëtitja sistematike në terrenin e shitjeve, biseda me kolegët, klientët dhe identifikimi ose zgjidhja e ceshtjeve urgjente;
 • Organizimi i mbledhjeve ditore me stafin e shitjes;
 • Përgatitja e punonjësve të dyqanit për të patur rendiment;
 • Marrja me cështjet e stafit; intervistimi për pjestarë të rinj potencial për staf; përcjellja e vlerësimeve dhe pasqyrimeve të ecurisë;
 • Organizimi i promocioneve në nivel dyqani;
 • Kontrolli i shpenzimeve operative mujore;
 • Kujdesi per paraqitjen dhe ndjeshmeria për paraqitjen e jashtme dhe të brëndeshme te dyqanit;
 • Marrja pjesë në takimet mujore për shitjet;
 • Regjistrimi i rezultateve të shitjeve dhe analizës së ecurisë;
 • Monitorimi i konkurrences lokale dhe raportimi tek zyrat qëndrore;
 • Koordinimi me departamentin e financës dhe organizimi i shpërndarjes së parave;

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë (preferohen dege te lidhura me Administrim Biznesi);
 • Eksperienca: Të ketë eksperience pune në pozicione të ngjashme minimumi 2 vite;
 • Aftësi: Të ketë njohuri mbi legjislacionin fiskal; Të ketë njohuri shumë të mira te programeve të paketës Microsoft Office si dhe te programit FINANCA 5; Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

PROMOTORE (turqisht)

PROMOTORE (turqisht)

CALL MONITORING SPECIALIST

Tirane,November 24, 2020
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani ndërtimi të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:: PROMOTORE (turqisht)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Prezanton online shërbimet e kompanisë tek klientët;
 • Asiston në zgjidhjen e problematikave dhe të paqartësive të klientëve;
 • Kujdeset për respektimin dhe percjelljen e imazhit të kompanisë tek klientet

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë ketë përfunduar Arsimin e Lartë ose të jetë në vazhdimësi
 • Eksperienca: Eksperiencë të mëparshme në promovim ose shërbim klienti
 • Aftësi: Të ketë njohuri të gjuhës turke (e detyrueshme).Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe prezantuese

Ofrohet:

 • Orari full time ose part time
 • Pagë bazë e kënaqshme
 • Kushte shumë të mira pune. Ambient komod dhe miqësor.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

CALL MONITORING SPECIALIST

CALL MONITORING SPECIALIST

CALL MONITORING SPECIALIST

Tirane,November 24, 2020
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani ndërtimi të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:: CALL MONITORING SPECIALIST
(per gjuhet spanjisht dhe gjermanisht)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor.
 • Eksperienca: 2 vite eksperiencë në shërbim klienti.
 • Aftësi:Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (e detyrueshme).Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës spanjolle.Të ketë aftësi të mira komunikuese.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë. Diplomë në Biznes ose Financë
 • Eksperienca: Jo me pak se 3 vjet. Te avantazhuar kandidatet qe kane eksperience pune ne shoqeri me aktivitet ndertimi.
 • Aftësi:Te jete perdoruese e mire e PC, paketes Office, si dhe programin financiar (Financa 5 )Te jete njohese e mire e gjuhen angleze.Te jete e  afte te punoje ne ekip.


 

Ofrohet:

 • Page baze e kenaqshme
 • Kushte shume te mira pune.
 • Ambient komod dhe miqesor.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

EKONOMISTE

EKONOMISTE

Tirane,November 24, 2020
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani ndërtimi të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:: EKONOMISTE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Rregjistrimi i faturave mujore te blerjeve dhe shitjeve,

 • Rregjistrimi i situacioneve mujore te punimeve,

 • Ndjekja dhe rregjistrimet e veprimeve ne lidhje me bankat  dhe me arken,

 • Veprimet me zyren e punes dhe me zyrat e tjera ( Bashki, Tatime etj).

 • Rregjistrimi i kontratave,

 • Mbajtja dhe rakordimet  e kartelave finaciare me klientet,

 • Mbajtja dhe rakordimet  e kartelave finaciare me furnitoret,

 • Rakordimi mujor i kartelave te shitjeve dhe te blerjeve

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë. Diplomë në Biznes ose Financë
 • Eksperienca: Jo me pak se 3 vjet. Te avantazhuar kandidatet qe kane eksperience pune ne shoqeri me aktivitet ndertimi.
 • Aftësi:Te jete perdoruese e mire e PC, paketes Office, si dhe programin financiar (Financa 5 )Te jete njohese e mire e gjuhen angleze.Te jete e  afte te punoje ne ekip.

 

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER MARKETINGU

MANAGER MARKETINGU

Tirane,November 24, 2020
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të suksesshme në fushën e retail, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: MENAXHER MARKETINGU

Detyrat & Pergjegjesite

 • Koncepton dhe ndërton strategjinë e marketingut të kompanisë;

 • Kujdeset për standardizimin dhe përmirësimin e materialeve te punes;

 • Propozon alternativa, ide apo mënyra promovimi duke sjellë praktikat më të mira per t’i siguruar vizibilitetin e duhur kompanise


Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomuar ne degen Marketing.
 • Eksperienca: 2 vite eksperiencë në fushën e marketingut. Te avantazhuar kandidatet qe kane eskperience ne retail.
 • Aftësi: Të jetë i motivuar dhe ambicioz për të arritur rezultate; Të ketë aftësi të mira komunikuese, prezantuese dhe organizative.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing