12Pri

1. Pse është i rëndësishëm trajnimi “Planifikimi Strategjik”

Planifikimi strategjik është një dokument i shkurtër që ka natyrë vizionare, konceptuale dhe drejtuese që përshkruan qëllimin e kompanisë, udhëzimet dhe strategjitë për arritjen e qëllimit, bazuar në mjedisin në të cilin kompania po operon. Hartimi i dokumentit te planit strategjik mundëson që ai të kuptohet më mirë nga partnerët dhe nga stafi. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse staf i ri punësohet ne kompani. Arsyeja e planifikimit strategjik është të ndihmojë kompaninë në krijimin e përparësive dhe për të shërbyer më mirë nevojat e palëve të interesuara.

 

2. Objektivat e Trajnimit

Tu japë pjesëmarrësve njohuri të mjaftueshme në njohjen, kuptimin dhe përcaktimin e strategjive të planifikimit strategjik si dhe aftësi praktike për inicimin, planifikimin, hartimin, ekzekutimin, ndjekjen, kontrollin, vlerësimin e nje plani strategjik.

 

3. Përmbledhje e Temave
Moduli 1: Strategjia dhe Rëndësia e saj

 • Krahasimi i strategjisë me taktikat
 • Tre elementet për një strategji te suksesshme
 • Rëndësia e strategjisë

 

Moduli 2: Përqasje në Menaxhimin e Projekteve

 • Tre nivelet e strategjive
 • Llojet e strategjive
 • Strategjia e nivelit kompani

                 – Strategjia Wheelan dhe Hunger

                 – Diversifikimi

 • Strategjia e nivelit biznes

                 – Strategjia e përgjithshme e Porterit

                 – Strategjia e Pozicionimit

                 – Treacy & Wiersema Strategy

Moduli 3: Fazat e Përgatitjes dhe Menaxhimit të Projektit

 • Cfarë është planifikimi strategjik
 • Përfitimet e planifikimit strategjik
 • Fazat e procesit të planifikimit strategjik
 • Hartimi i vizionit, misionit, vlerave dhe kompetencave
 • Ndërtimi i planit strategjik të veprimit
 • Menaxhimi i strategjisë dhe performancës
 • Ekzekutimi i strategjise dhe menaxhimi i saj

 

Rreth trajnimit:

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 2 ditë. Gjithsej 16 orë trajnim.
 • Datat: 27 dhe 28 Mars
 • Vendi i zhvillimit të trajnimit: Salla “Dimension”/ në zyrën qendrore të Dimension HR (pranë LSI, ish-Bllok).
 • Në fund të trajnimit cdo pjesëmarrës pajiset me certifikatëmaterialet e trajnimitstudent handbook. Të përfshira gjithashtu dreka dhe coffee break.
 • Ky trajnim mbahet nga Dimension HR. Trajnere: Idriz Konjari
 • Njihuni më shumë me Dimension HRwww.dimensionhr.al
 • Çmimi i trajnimit: 150 Euro
 • Për regjistrime kontaktoni konsulentët e Dimension në një nga format e mëposhtme:
  🔹️ 0692046320
  🔹[email protected] | [email protected]
  🔹️ Inbox/DM në rrjetet tona sociale
×

Powered by WhatsApp Chat

×