Kohëzgjatja: 6 orë

Pjesëmarrësit në trajnim: Përfaqësues të çdo kompanie që ofron shërbim ndaj klientit. Të gjithë punonjësit e sektorit të shitjes, marketingut ose që kanë marrëdhënie me klientët.

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit

Trajnimi “Teknikat e Shitjes” është dizenjuar që punonjësit të fitojnë më shumë aftësi në realizimin e procesit të shitjes. Me anë të këtij trajnimi personeli i shitjes fiton aftësi në: krijimin e “marrëdhënive afatgjata” me klientët, mikëpritjen dhe mirësjelljen ndaj klientëve që vizitojnë pikat e shitjes, identifikimin dhe mbulimin e nevojave të klientëve , njohjen e tipologjisë së klientit, komunikimi me tipologji të ndryshme klientësh etj.

Objektivat e Trajnimit

Në fund të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jetë në gjendje të:

 • Të jenë pika më e besueshme e kontaktit për klientët dhe alternativa më e mirë si ambasadorë dhe përfaqësues të brandit
 • Të kenë etike profesionale në komunikim
 • Të njihen me mënyrat më efikase për identifikimin e nevojave të klientit
 • Të prezantojnë produktet e kompanisë në mënyrë mbresëlënëse
 • Të trajtojnë me argumenta bazë çdo dilemë të klientit
 • Të sugjerojnë shitje shtesë. etj

Përmbledhja e Temave

 • Moduli 1: Mikpritja
 • Moduli 2: Kupto / Zbulo nevojat e Klientëve
 • Moduli 3: Ofro, “nxit për më tepër’’, demonstro, shpjego përfitimet
 • Moduli 4: Trajto kundërshtitë, ankesat
 • Moduli 5: Mbyllja e Shitjes me Sukses
 • Moduli 6: Shitjet e Kryqëzuara
 • Moduli 7: Falënderimi/ Mirësjellja

Teknikat e Shitjes

×

Powered by WhatsApp Chat

×