Software për Burime Njerëzore

Dimension lehtëson proceset e departamentit të BNJ dhe të Financës duke ofruar sistemin “HR Bis”. Një sistem i integruar i cili mundëson menaxhimin e Burimeve Njerëzore nga Time Attendance deri te Përllogaritja e Pagës.

Ky sistem mundëson gjithashtu: deklarimin e fillimit & mbarimit të punës, profilet orare, krijimin e dosjes së personelit, arkivimin e dokumenteve, përllogaritjen e pushimeve vjetore, krijimin e raporteve menaxheriale, formularët për institucionet shtetërore etj.

Funksionalitetet e Sistemit HR

Për të garantuar realizimin e planit strategjik është shumë e rëndësishme, të pasurit e një Sistemi të plotë të MBNJ duke përfshirë:

 • Time Attendance: Rregjistron nëpërmjet shenjave dixhitale, kartave ose njohjes së fytyrës prezencën ditore të çdo punonjësi.
 • Menaxhimi i profileve orare: Ndarja e orëve të punës sipas ditëve të javës në bazë të kontratës. Sinjalizim për mosrespektim të kushteve kontraktuale.
 • Menaxhimi i pushimeve vjetore: Përllogaritja e pushimeve të maturuara dhe të shfrytëzuara, regjistri i pushimeve vjetore.
 • Payslip: Printimi i gjithë detajeve të përllogaritjes së pagës dhe dërgimi automatik me e-mail.
 • Raporte menaxheriale: Raporte për hyrje-daljet e personelit, raporte për orët shtesë, mungesat, trajnimet endryshme, punonjësit e larguar, kostot për departament etj.
 • Aplikacioni HR BIS CLOCK: Mundëson deklarimin e fillimit dhe mbarimit të punës për punonjësit në terren.
 • Dosja e personelit: Ndarja e punonjësve sipas selive, reparteve, të dhënat kontraktuale, personale, historiku i pagës dhe ndryshimeve të saj, trajnimet dhe kualifikimet etj.
 • Payroll: Përllogaritja e pagës sipas legjislacionit fiskal shqiptar. Paga Fikse mujore,paga orare, paga Ditore, normë etj.
 • Arkivimi i dokumenteve: Mundëson arkivimin e dokumenteve si CV, dëshmi penaliteti, kontrata etj. Menaxhimi i skadencave.
 • Formularët e deklarimeve: Çdo lloj formulari për institucionet shtetërore.

Na kontaktoni

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×