BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Transferimi i funksioneve të Burimeve Njerëzore në një kompani të specializuar për çështjet e burimeve njerëzore është një iniciativë e rëndësishme strategjike e kompanive.

Ky proces i ndihmon ata të përqëndrohen në çështjet kryesore të biznesit, të rrisin efikasitetin e burimeve, të ofrojnë përparësi mbi strategjitë e burimeve njerëzore dhe të përmirësojnë shërbimet për punonjësit e tyre.

Ky proces i ndihmon ata të përqëndrohen në çështjet kryesore të biznesit, të rrisin efikasitetin e burimeve, të ofrojnë përparësi mbi strategjitë e burimeve njerëzore dhe të përmirësojnë shërbimet për punonjësit e tyre.

Në përputhje me nevojat e klienteve, Dimension mund te ofrojë shërbim me outsourcing për proceset e mëposhtme:

 • Proceset e rekrutimit
 • Administrimin e kontratave individuale të punës
 • Menaxhimi i Performancës
 • Politika e Pagave dhe kompesimeve
 • Payroll dhe listëpagesat
 • Planifikimi i trajnimeve
 • Çështje të tjera në lidhje me MBNJ
 • Programe Trajnimi

Dimension mbulon fushën e plotë të transferimit të procesit të burimeve njerëzore. Ne jemi këtu për të ndihmuar. Shërbimet tona janë fleksibël dhe adoptohen në përputhje me nevojat e biznesit. Puna dhe shërbimet tona kanë në qëndër klientin.

Na kontaktoni

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×