Cilat janë shërbimet kontabël që Dimension ofron?

Në një ambient dinamik ku tregu ndryshon shpejt, biznesi juaj ka nevojë gjithnjë e më shumë për informacion në kohë reale dhe me cilësi që ju të merrni vendimet e duhura. Për këtë ne ju vijmë në ndihmë me shërbime kontabël:

 • Mbajtje kontabilitetit
 • Përgatitje e pasqyrave financiare
 • Planifikim financiar
 • Llogaritje dhe deklarim i deklaratave tatimore
 • Kontrolli, rakordimi i të dhënave të kontabilitetit me të dhënat e deklaruara në organet tatimore

Ne ju ofrojmë një kuptim të mirë të taksave të fushës ku operoni, me qëllim që të optimizoni pagesën e taksave dhe të siguroni përputhshmëri të plotë me ligjin.

Cilat janë shërbimet për bazën ligjore tatimore që Dimension ofron?

 • Krijimi i shoqerive tregtare dhe ndjekja e procedurave me Qendrën Kombëtare të Biznesit
 • Shërbime financiare me Outsourcing
 • Shërbime Auditimi
 • Shërbime për taksat, konsulencë dhe trajnime

Na kontaktoni

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×