Pse është i rëndësishëm trajnimi i menaxherit/supervizorit?

Ekipi i menaxhimit të një kompanie ndikon në shumë drejtime të aktivitetit të saj duke filluar nga produktiviteti dhe ruajtja e punonjësve te përfitimi i biznesit dhe objektivat afatgjata. Në këtë kontekst, trajnimi i vazhdueshëm i supervizorëve/ menaxherëve i sjell përfitim kompanisë në shumë mënyra, duke përfshirë rritjen e produktivitetit, rritjen e besimit të supervizorit/ menaxherit, lehtësimin nga tranzicioni etj.

Pritshmëritë në përfundim të trajnimit

Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje:

 • Të kuptojnë karakteristikat e menaxhimit efektiv;
 • Të zhvillojnë teknika efektive të menaxhimit;
 • Të zotërojnë zgjidhjen e problemeve dhe vendimarrjen;
 • Të rritin aftësitë e komunikimit;
 • Të kuptojnë faktorët kyç të suksesit dhe të kenë sukses në menaxhimin e ndryshimit;
 • Të menaxhojnë kohën dhe prioritizojnë detyrat;
 • Të delegojnë përgjegjësitë tek personi i duhur;
 • Të njohin dallimet ndërmjet Autoritetit Menaxhues kundrejt përgjegjësisë.

Përmbledhje e Temave që do të trajtohen

 • Menaxhimi dhe Menaxherët
 • Aftësitë dhe Rolet në menaxhim
 • Funksionet themelore të menaxhimit
 • Meaxheri Efikas

Të dhëna rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 2 ditë
 • Numri i pjesëmarrësve: Deri në 10 persona grupi
 • Orari i trajnimit: 09:00 – 16:00
 • Vendi i zhvillimit të trajnimit: Salla “Dimension” | Rruga Moskat (pranë LSI – ish Blloku) | Tiranë
Ndaje me miqtë

Program Trajnimi: Zhvillimi i Aftësive të Menaxherit/ Supervizorit

×

Powered by WhatsApp Chat

×