• Tirana

Dimension HR

Dimension për një argjendari të njohur në Tiranë, po kërkon të rekrutoj kandidate për pozicionin vakant: MENAXHERE DYQANI


DETYRAT E POZICIONIT:

 • Menaxhimi dhe motivimi i stafit si dhe ndjekja me rigorozitet e disiplinës në punë;
 • Vendosja dhe mirëmbajtja e standardeve të larta për paraqitjen e dyqaneve dhe tregtimin vizual në përputhje me standardet e argjendarisë;
 • Menaxhon dhe kontrollon nivelin e stokut, gjithashtu mban dhe përgjegjësi për inventarin;
 • Zgjerimi i klientelës, nëpërmjet sjelljes së risive.
 • Raportimi mbi ecurinë e punës.


KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

Edukimi: Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
Eksperiencë: Minimalisht 1 vit pune në menaxhim shitjesh ose dyqani.
Aftësitë:

 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative, drejtuese dhe komunikuese.
 • Të kontriboj në arritjen e objektivave të dyqanit.
 • Të jetë e aftë për tu përballur me situata të ndryshme të momentit.
 • Tu siguroj klienteve shërbim efikas në çdo kohë;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (njohja e një gjuhe tjetër përbën avantazh)
 • Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike.

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë [email protected] me subjekt “MENAXHERE DYQANI”

Bazuar ne aplikimin tuaj, ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi

Që të aplikoni për këtë punë dërgoni hollësitë tuaja te rekrutime@dimensionhr.al

×

Powered by WhatsApp Chat

×