Dimension HR

Dimension për një kompani që tregton fruta-perime për industrinë HORECA po kërkon të
rekrutojë kandidatë për pozicionin vakant: “MENAXHER EKSPORTI”


Detyrat dhe Përgjegjësitë kryesore

 • Studimi dhe analizimi i tregjeve ndërkombëtare me synim shtrirjen dhe zgjerimin e
 • Të analizojë mundësitë e zhvillimit të biznesit në tregje ndërkombëtare.
 • Të implementojë strategjitë e biznesit për arritjen e objektivave.
 • Negocion dhe aprovon sipas vendimarjes së stafit drejtues kontratat dhe marreveshjet me furnizues, shpërndarës etj.
 • Informimi i klientëve potencialë në lidhje me shërbimet, produktet, ofertat;
 • Propozon përshtatjen e produktit të kompanisë sipas ndryshimeve dhe kërkesave të tregut përkatës;

Kualifikimet
Edukimi: Të ketë mbaruar arsimin e lartë ((Preferohet Ekonomik/Menaxhim Biznesi).
Eksperienca: Të ketë minimalisht 2 vite eksperiencë në të njëjtin profil.

Aftësitë

 • Të kenë aftësi shumë të mira organizative dhe koordinuese.
 • Të zotërojë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.
 • Zotërimi i gjuhëve të tjera përbën avantazh.
 • Të ketë njohuri të mira të paketës Microsoft Office.
 • Kandidati duhet të ketë liçence për drejtim automjeti.


Si të aplikoni?

Për të aplikuar për këtë pozicion ju lutem dërgoni CV-në tuaja në adresën tonë të email-it: rekrutime@dimensionhr.al me subjekt “MENAXHER EKSPORTI”

Ju mirepresim!


*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi

Që të aplikoni për këtë punë dërgoni hollësitë tuaja te rekrutime@dimensionhr.al

×

Powered by WhatsApp Chat

×