Dimension HR

Dimension për një kompani që tregton fruta-perime për industrinë HORECA po kërkon të
rekrutojë kandidatë për pozicionin vakant: “ASISTENTE ADMINISTRATIVE”


PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

  • Harton dhe përpilon dokumenta administrative të shoqërise, në emër dhe për llogari të kësaj të fundit;
  • Menaxhon axhendën e drejtuesve të shoqerisë;
  • Mban proçes-verbalet e mbledhjeve dhe organizon dokumentacionin;

KUALIFIKIMET

Edukimi: Arsimi i lartë, preferohet drejtim Juridik /Financiar;
Eksperienca: Mbi 2 vjet experiencë në pozicione të ngjashme;


AFTËSITË

  • Njohuri shumë të mira të gjuhes angleze;
  • Zotërimi i gjuhëve të tjera përbën avantazh.
  • Aftësi shumë të mira në MS- office;
  • Aftësi të spikatura prezantimi dhe komunikimi.

Si të aplikoni?
Për të aplikuar për këtë pozicion ju lutem dërgoni CV-në tuaja në adresën tonë të email-it: rekrutime@dimensionhr.al me subjekt “ASISTENTE ADMINISTRATIVE”

Ju mirepresim!

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëlli

Që të aplikoni për këtë punë dërgoni hollësitë tuaja te rekrutime@dimensionhr.al

×

Powered by WhatsApp Chat

×