Kohëzgjatja: 2 Ditë

Pjesëmarrësit në trajnim: Punonjës të të gjitha departamenteve sidomos ato departamente që kanë të bëjnë me përdorimin e Excelit si departamentet e shitjes, kontabilitetit, logjistikës, BNJ, në mënyrë që të jetë i dobishëm në përpunimin e të dhënave dhe nxjerrjen e raporteve. Njohja me funksionet e avancuara të Excelit lehtëson përpunimin e të dhënave dhe mundëson përgatitjen e raporteve dhe analizave në një kohë më efikase.

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit.

Ky modul pajis përdoruesit me njohuritë e duhura për përdorimin e funksioneve më të ndërlikuara dhe të avancuara në Excel. Ai ndihmon në kryerjen e analizimeve më të shpejta dhe gjurmimin e origjinës së të dhënave të përdorura.

Aftësohuni mbi disiplinimin e të dhënave sipas kritereve tuaja dhe evidentimin automatik të vlerave që kërkoni. Të gjitha këto në shumë më pak kohë.

Objektivat e Trajnimit

Deri në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Importoni, eksportoni dhe linkoni të dhënat
  • Përdorni faqet e përgatitura nga vetë programi
  • Realizoni formatimin e kushtëzuar
  • Punoni me “librat tuaj të punës” dhe të punoni në “librat e punës” të ndërtuar nga të tjerët

Përmbledhja e Temave

  • Moduli 1: Analizat në Excel
  • Moduli 2: Tabelat e të dhënave
  • Moduli 3: Punimi me konturet
  • Moduli 4: Analizimi i të dhënave me tabela përmbledhëse (Pivot)
  • Moduli 5: Macro-t

EXCEL – Niveli i Avancuar

×

Powered by WhatsApp Chat

×