Kohëzgjatja: 1 Ditë

Pjesëmarrësit në trajnim: Profesionistët e biznesit dhe anëtarët e ekipit të të gjitha niveleve.

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit.

Të gjithë ekspertët e biznesit janë dakord se mirësjellja promovon një biznes të mirë. Kaq e rëndësishme është etika profesionale në biznes.

Ky program trajnimi dy ditor do t’i pajisë pjesëmarrësit me të gjitha informacionet në lidhje me etikën profesionale të biznesit dhe protokollin që atyre ju nevojitet për të zhvilluar biznesin me më shumë besim, njohuri teknike dhe efikasitet. Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje për të vënë veten dhe të tjerët në pozitë të lehtë, duke treguar më shumë besim dhe vetëpërmbajtje në mjediset e biznesit.

Objektivat e Trajnimit

Deri në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Trajtojnë kontaktet fillestare dhe prezantimet e biznesit në mënyrë profesionale dhe me besim
 • Krijojnë dhe të mbajnë një përshtypje besueshmërie, fuqie dhe efikasiteti gjatë takimeve të biznesit
 • Ndjekin etikën profesionale të duhur telefonike dhe të krijojnë një përshtypje të parë të mirë me telefonuesit duke përdorur një ton optimist energjik dhe të gëzuar.
 • Përdorin këshilla praktike për trajtimin e çështjeve më të rëndësishme që lidhen me veshjen profesionale në vendin e punës
 • Ndjekin udhëzimet kryesore të etikës profesionale të duhur në komunikimin me shkrim, etj
 • Learn and practice proper delegation steps

Përmbledhja e Temave

 • Moduli 1: Prezantimet Profesionale të Biznesit
 • Moduli 2: Etika Profesionale e takimeve të Biznesit
 • Moduli 3: Etika profesionale e telefonit
 • Moduli 4: Veshjet e Biznesit
 • Moduli 5: Etika profesionale e korrespondencës së biznesit
 • Moduli 6: Etika profesionale e të ngrënit në darka biznesit

Etika Profesionale dhe Rregullat e Mirësjelljes në Biznes

×

Powered by WhatsApp Chat

×