Na Kontaktoni: +355 4 22 55 506   +355 67 46 47 484

Pozicione Vakante

DIRECTOR OF HR DEPARTMENT

DIRECTOR OF HR DEPARTMENT

 

DIMENSION me një eksperiencë disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Jeni individë në kërkim të karrierës tuaj apo kompani në kërkim të stafit më të mirë për ekipin tuaj, na kontaktoni për të bërë zgjedhjen e duhur. Në emër të një kompanie të suksesshme që zhvillon aktivitetin e saj ne Shqiperi dhe Rajon, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin:

 

DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

 

 

QËLLIMI I PUNËS

- Pergjegjes per dizenjimin e politikave te BNJ duke siguruar perputhshmerine me politikat dhe procedurat e Grupit per te gjitha funksionet e BNJ ne menyre qe punonjesit e kompanise te ruajne vlerat e korporates.

- Menaxhon kuptimin dhe implementimin e legjislacionit te punesimit.

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

- Dizenjon, formulon, rishikon dhe rekomandon politikat dhe objektivat e BNJ per organizaten.

- Kontrollon implementimin e programeve te BNJ per stafin

- Mundeson veprimet e BNJ qe suportojne dhe plotesojne qellimet strategjike te organizates duke ju referuar pese funksioneve te BNJ : terheqja, rekrutimi, trajnimi, zhvillimi dhe mbajtjes

- Planifikim i sakte per nevojat e personelit ne zbatim te strategjive te Kompanise dhe zhvillimit te tregut te punesimit.

- Siguron qe struktura organizative e cdo njesie strukturore te Kompanise eshte ne fuqi.

- Mundeson qe sistemi i BNJ te raportoje, analizoje dhe kontrolloje aktivitetet e BNJ sipas kerkesave te Grupit dhe Ligjit.

- Dizenjon dhe mundeson praktikat me te mira persa I perket elementeve te pages, duke perfshire kompensimet, benefitet, skemen e sigurimeve dhe paketat e tjera te ngjashme.

- Menaxhimin e stafit te Departamentit – trajnim te personelit te ri nen mbikqyrjen e tij.

- Implementon vendimet, rekomandimet e Komitetit te Menaxhimit.

- Menaxhon buxhetin e BNJ.

- Menaxhon me stafin e brendshem ose me kompani tejashtme njohjen e tregut persa I perket qasjes se BNJ.

- Percjell programe trajnimi sipas ekspertizes se tij/saj

- Kryen rolin e autorizuesit per transaksionet ne sistemin e IT te Kompanise dhe sisteme te tjera periferike te BNj ne lidhje me llogarite e stafit/ te drejtat e aksesit sipas procedures ne fuqi

- Siguron delegimin efektiv te detyrave te tij rast pas rasti dhe sa here eshte e nevojshme tek stafi direkt qe ka ne varesi.

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

Edukimi: Diplome universitare ne Ekonomi, Shkenca Sociale, Menaxhim dhe fusha te tjera te lidhura me Burimet Njerezore .

Eksperiencë Pune: E preferueshme eksperiencen ne Burime Njerezore dhe trajnim, ne pozicione te ngjashme (minimumi 3 vjet). Eksperience e meparshme ne pozicione drejtuese

Aftësi:

- Komunikim te vazhdueshem me te gjithe personelin e Kompanise.

- Komunikim te vazhdueshem me te gjitha strukturat jashte Kompanise.

- Te kete njohuri shume te mira kompjuterike;

-Te njoh dhe shkruaj shume mire gjuhen shqipe;

 

Mirëpresim të gjithë kandidatet e interesuar të cilët mund të dërgojnë aplikimin e tyre (CV) në adresën: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

 

 

 

JU MIRËPRESIM!

 

 

Lini adresën tuaj të e-mailit për të marrë njoftimet më të fundit nga Dimension