Na Kontaktoni: +355 4 22 55 506   +355 67 46 47 484

Shërbime Asekondimi

Dimension sjell risine me te re per tregun Shqipëtar,ne formatin e Asekondimit te punonjesve.
Këto shërbime konsistojnë në pajtimin dhe venien në dispozicion nga ana jonë e profesionistëve të kualifikuar sipas nevojave tuaja.
Ne ju vemë në dispocion profesionistë të ekipit tonë duke ju ofruar juve fleksibilitet maksimal. Ata mund të angazhohen me kontrata afatgjata ose afatshkurtra.
Në bazë të kontratës së Asekondimi, (personel me qera) detyrat e tyre percaktohen krejtësisht nga ju.
Ky lloj angazhimi fleksibël ju ndihmon juve që të përmbushni kërkesat në rritje për profesionistë të kualifikuar në administratë dhe sektore të tjerë të shoqërisë.
 
Përparesitë e këtij angazhimi pa risk janë:
• Ulje e kostos se stafit;
• Fleksibilitet në rast ristrukturimi të Shoqërisë, rialokimi të personelit, etj;
• Lehtesim nga barra të menjehershme e të paparashikuara të ngarkesës së punës për shkak të rritjes së kërkesave, shfaqjes së mundësive të reja dhe angazhimi në projekte ad hoc;
• Përfitoni këshillim dhe mbështetje të vazhdueshme në lidhje me stafin në kushtet e një tregu dinamik e në zhvillim;

Lini adresën tuaj të e-mailit për të marrë njoftimet më të fundit nga Dimension