Contact Us: +355 4 22 55 506   +355 67 46 47 484

Vacancies

FINANCIERE

FINANCIERE

DIMENSION me një experience 10 vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara pëcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Në emër të një kompanie lider në fushën e tregëtimit të produkteve te luksit per arredimin e zyrave dhe shtepive, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin:

 

FINANCIERE

 

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

- Përgatitja e pasqyrave financiare vjetor dhe mujore në funksion të manaxhimit (PASH, Bilanc, Cash Flow);

- Përgatitja dhe deklarimi fiskal i listë pagesës dhe deklaratave të tjera fiskale mujore dhe vjetore;

- Menaxhimi i gjendjes së cash dhe pagesave;

- Organizimi i punës në departamentin e financës dhe respektimi i afateve të raportimit;

- Përgatitja e raporteve specifike në varësi të kërkesave;

- Detyra te tjera ne varesi te procesit te punes.

 

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

Edukimi: Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik (dega Financë);

Eksperiencë Pune: Dy ose me shumë vite eksperiencë;

Aftësi:

- Njohje e legjislacionit dhe dokumetacionit financiar;

- Te kete aftesi te mira analitike.

 

 

Mirëpresim të gjithë kandidatet e interesuar të cilët mund të dërgojnë aplikimin e tyre (letër shoqëruese dhe CV në adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

 

 

 

 

JU MIRËPRESIM!

Leave your e-mail address to get the latest announcements from Dimension