Sherbimet Tona

Strategic Management Consulting

Finding Executives

Personnel Recruitment

Staff Leasing

Training Programs

Human Resource Management

Financial Management

Human Resource Software

Strategic Management Consulting

Finding Executives

Personnel Recruitment

Staff Leasing

Training Programs

Human Resource Management

Financial Management

Human Resource Software

Pse duhet te zgjedhim Dimension?

h

The integrity

Ne demonstrojmë integritet nëpërmjet të qenit të drejtë, të ndershëm dhe konfidencial.

Customer oriented

We understand the needs of our customers, realizing their expectations with quality and on time.

Partnership

Ne mbështesim njëri – tjetrin duke ndërtuar marrëdhënie të besueshme dhe afat gjata partneriteti.
h

The integrity

Ne demonstrojmë integritet nëpërmjet të qenit të drejtë, të ndershëm dhe konfidencial.

Customer oriented

We understand the needs of our customers, realizing their expectations with quality and on time.

Partnership

Ne mbështesim njëri – tjetrin duke ndërtuar marrëdhënie të besueshme dhe afat gjata partneriteti.

Kompetitiveness

Ne punojmë dhe ruajmë parime të shëndosha në raport me konkurentët, kandidatët dhe kompanitë.
*

Inovacion

Ne jemi të hapur të perqafojmë ide të reja dhe të zhvillohemi duke ndjekur  risitë dhe praktikat më të mira të menaxhimit të bnj në bote .

Social Responsibility

Ne angazhohemi për krijimin e një vlere të qëndrueshme ne tregun e punes, ne dobi te punonjesve dhe paleve te interesit.

Kompetitiveness

Ne punojmë dhe ruajmë parime të shëndosha në raport me konkurentët, kandidatët dhe kompanitë.
*

Inovacion

Ne jemi të hapur të perqafojmë ide të reja dhe të zhvillohemi duke ndjekur  risitë dhe praktikat më të mira të menaxhimit të bnj në bote .

Social Responsibility

Ne angazhohemi për krijimin e një vlere të qëndrueshme ne tregun e punes, ne dobi te punonjesve dhe paleve te interesit.

“ The greatest things in business are never done by one person, they are accomplished by a team”

Steve Jobs

“ Suksesi arrihet më shpesh nga ata që e dijnë se dështimi është i pashmangshëm ”

Coco Channel

Pozicione Vakante

Historia Jonë

Aplikime Punesime

Intervista Punesimi

Pozicione Vakante

Kliente,Biznese & Kompani

Individe te Trajnuar

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim
Gjetje ekzekutivesh
Rekrutime Personeli
Staff Leasing
Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Financiere
Graphic Designer
Hr-Manager
Arkitekt/e
Java Back End Developer
Agjent Forex
Agjent Shitje
Marketing

Follow Us

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim
Gjetje ekzekutivesh
Rekrutime Personeli
Staff Leasing
Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Financiere
Graphic Designer
Hr-Manager
Arkitekt/e
Java Back End Developer
Agjent Forex
Agjent Shitje
Marketing

Follow Us