Na Kontaktoni: +355 4 22 55 506   +355 67 46 47 484

Automatizime

Dimension ju ofron bizneseve instrumentat e nevojshem me qellim rritjen e produktivitetit dhe perfitueshmerine e tyre, me sa me pak kosto dhe ne kohe optimale, duke perfshire ne paketat e saj :konsulenc, trajnime, software.

Tre nga paketat qe rrisin eficensen dhe produktivitetin ne mire menaxhimin e burimeve njerezore jane: COMPETENCY MANAGEMENT, PERFORMANCE MANAGEMENT , LEARNING AND DEVELOPMENT MANAGEMENT.

   • COMPETENCY MANAGEMENT pershimin krijimin e nje sistemi Kompetencash ne organizate,i cili eshte nje proces shume i rendesishem qe lidhet me ciklin e punonjesit ne kompani .
    Duke pasur nje sistem kompetencash te qarta ,mundesohet lidhja e saj me nivelet e pozicioneve te punes ,me nivelet e pagave ,me menaxhimin e performances ,me menaxhimin e talenteve ,me menaxhimin e strukturave te sukseshme etj .Platforma e ketij sistemi mundeson nje proces analitik dhe te detajuar te testimeve online ,i cili eshte nje proces transparent. Nepermjet tij vleresohet profili i pergjithshem i kandidatit ,profili teknik i tij dhe perputhshmeria e profilit te tij me kulturen e kompanise. Ne kete menyre rritet saktesia e rekrutimit te punonjesit ne nivelin 85% te saktesise te perputhshmerise se kandidatit me kompetencat e pozicionit.
   • PERFORMANCE MANAGEMENT perfshin menaxhimin e performances nepermjet pergatitjes se politikave per krijimin e nje kulture me rendiment te larte pune ne organizate ,identifikimin e performances se ulet dhe masat qe duhen mare per te ulur koston e performances se ulet ,metodologji te ndryshme per pozicione te ndryshme ,ofron frekuenca te ndryshme per pozicione te ndryshme ,ben kalibrimin e indeksit te pergjithshem te performances dhe asaj te kompanise etj .Bizneset humbin mijra lek ne rast se nuk masim performancen e punonjesve ,pasi ato vazhdojne paguajne detyrimet per punonjesin. Por cfare ndodh ne rast se kjo matet 1 here ne vit ose matet formalisht dhe nderkohe punonjesit nuk performojne ne niveli e kerkuar? Keto jane kosto per organizaten dhe jane fitim i munguar per te .
   • LEARNING AND DEVELOPMENT MANAGEMENT eshte pakete e cila mundeson krijimin e nje ambienti sa me zhvillues ne organizate ,duke perdorur metodologji te ndryshme te te mesuarit .Platforma e -learning ofron per organizatat nje mundesi me te mire dhe fleksibilitet ne planet dhe trajnimet per stafet ne varesi .

Lini adresën tuaj të e-mailit për të marrë njoftimet më të fundit nga Dimension