ARKITEKT/E

Tirane, October 24, 2020
APLIKO taNI

DIMENSIONme një eksperiencë disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Në emër të një grupi të suksesshëm, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin:ARKITEKT/E

Detyrat & Pergjegjesite

 • Realizon projektime ne varesi te kerkesave te klientit;
 • Ndërton marrëdhënie me klientët që vizitojnë pikën e shitjes (dyqanin);;

 • Mirëmban marrëdhënien dhe rrit bashkëpunimin me klientët ekzistues;
 • Ndihmon,sugjeron dhe shoqeron klientet ne perzgjedhjen e produkteve.

Kualifikimet & Aftesite

   • Edukimi: Diplome ne Arkitekture
   • Eksperienca: Të ketë të paktën 1 vit eksperincë në fushën e Arkitektures.
   • Aftesi:Të ketë njohuri të avancuara në Autodesk AutoCAD, 3ds Max, Visual Studio 3D.Të ketë njohuri në Adobe Photoshop, Google SketchUp.I aftë për të krijuar raporte profesionale me klientët dhe bashkëpuntorët

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Pozicione Vakante

Agjent – Shitje

Tirane, Albania

Agronom

Tirane, Albania

Specialits IT

Tirane, Albania

Call Center

Tirane, Albania