Operator Prodhimi

Operator Prodhimi September 21, 2020 APLIKO taNI DIMENSION me një eksperience disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.. Në emër të...

Konsulent/e Shitje

Konsulent Shitje SHOWROOM September 21, 2020 APLIKO taNI DIMENSION me një eksperience disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.. Në...

Arkitekt/e

Arkitekt/e September 21, 2020 APLIKO taNI DIMENSION me një eksperience disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.. Në emër të një...

Agjent Forex Spanjisht

AGJENT FOREX Spanjisht September 21, 2020 APLIKO taNI DIMENSION me një eksperience disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.. Për...