TEKNIKAT E SHITJES
Kohëzgjatja: 6 orë

Pjesëmarrësit në trajnim: Përfaqësues të çdo kompanie që ofron shërbim ndaj klientit. Të gjithë punonjësit e sektorit të shitjes, marketingut ose që kanë marrëdhënie me klientët.

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit

Rreth Trajnimit

Trajnimi “Teknikat e Shitjes” është dizenjuar që punonjësit të fitojnë më shumë aftësi në realizimin e procesit të shitjes. Me anë të këtij trajnimi personeli i shitjes fiton aftësi në: krijimin e “marrëdhënive afatgjata” me klientët, mikëpritjen dhe mirësjelljen ndaj klientëve që vizitojnë pikat e shitjes, identifikimin dhe mbulimin e nevojave të klientëve , njohjen e tipologjisë së klientit, komunikimi me tipologji të ndryshme klientësh etj..

Objektivat e Trajnimit

Në fund të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jetë në gjendje të

  • Të jenë pika më e besueshme e kontaktit për klientët dhe alternativa më e mirë si ambasadorë dhe përfaqësues të brandit.
  • Të kenë etike profesionale në komunikim..
  • Të njihen me mënyrat më efikase për identifikimin e nevojave të klientit.
  • Të prezantojnë produktet e kompanisë në mënyrë mbresëlënëse.
  • Të trajtojnë me argumenta bazë çdo dilemë të klientit.
  • Të sugjerojnë shitje shtesë. etj

Permbledhja e Temave

Moduli 1:  Mikepritja
Moduli 2:  Kupto / Zbulo nevojat e Klientëve
Moduli 3: Ofro, “nxit për më tepër’’, demonstro, shpjego përfitimet
Moduli 4: Trajto kundërshtitë, ankesat
Moduli 5:  Mbyllja e Shitjes me Sukses
Moduli 6: Shitjet e Kryqëzuara
Moduli 7: Falenderimi/ Mirësjellja

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim

Gjetje ekzekutivesh

Rekrutime Personeli

Staff Leasing

Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Ekonomist
Agronom
Agjent-Shitje

Follow Us