TEKNIKAT E SHËRBIMIT TË EKSELENCËS

Kohëzgjatja: 6 orë

Pjesëmarrësit në trajnim: Përfaqësues të çdo kompanie që ofron shërbim ndaj klientit.

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit

Rreth Trajnimit

Trajnimi “Teknikat e Shërbimit të Ekselencës” është dizenjuar që punonjësit të fitojnë më shumë aftësi në realizimin e procesit të shitjes së shërbimit. Me anë të këtij trajnimi personeli i shitjes fiton aftësi në: krijimin e “marrëdhënive afatgjata” me klientët, identifikimin dhe zbulimin e nevojave të klientëve, shërbimin ndaj klientit, arritjen e objektivave etj.

Objektivat e Trajnimit

  • Të jenë pika më e besueshme e kontaktit për klientët dhe alternativa më e mirë si ambasadorë dhe përfaqësues të brandit;
  • Të bëjnë një hyrje të sukseshme/ proaktivitet/ mikpritje;
  • Të kenë etikë profesionale në komunikim;
  • Të njihen me mënyrat më efikase për identifikimin e nevojave të klientit;
  • Të prezantojnë shërbimet e kompanisë në mënyrë mbresëlënëse;
  • Të krijojnë një ambient të përshtatshëm për mbylljen e një marrëveshje; etj

Permbledhja e Temave

Moduli #1:  Mikëpritja
Moduli #2:  Etika dhe profesionalizmi
Moduli #3: Zgjidhja e situatave te tensionit
Moduli #4: Gjuha e trupit
Moduli #5:  Teknikat e Shërbimit
Moduli #6: Zhvillimi i besimit
Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim

Gjetje ekzekutivesh

Rekrutime Personeli

Staff Leasing

Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Ekonomist
Agronom
Agjent-Shitje

Follow Us