TEAMBUILDING: NDËRTIMI I EKIPEVE ME PERFORMANCË TË LARTË

Kohëzgjatja: 1 Dite

Pjesëmarrësit në trajnim: Ekipet dhe grupet e punës që synojnë një mjedis pune më dinamik dhe efektiv.

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit

Rreth Trajnimit

Një program trajnimi një-ditor tepër i angazhuar me një numër aktivitetesh argëtuese dhe lojëra që fokusohen në karakteristikat kryesore të ekipeve me performancë të lartë. Programi i trajnimit do t’iu ndihmojë të pajisni pjesëtarët e ekipit me aftësitë themelore per të qenë një lojtar profesionist në një ekip me performancë të lartë ku secili individ merr përgjegjësinë për të qenë produktiv, proaktiv dhe i besueshëm.
Programi i trajnimit do t’iu ndihmojë të krijoni një ekip pune më profesional, dinamik dhe efektiv që gëzon mjedisin e punës dhe vazhdimisht arrin më shumë.

Objektivat e Trajnimit

Deri në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Kuptojnë përparësitë kryesore të ekipeve me performancë të lartë dhe pse kompanitë duhet të mbështesin fortë këtë model ekipi.
  • Të rendisin karakteristikat e ekipeve me performancë të lartë.
  • Të identifikojnë qëndrimin, aftësitë dhe njohuritë e anëtarit të përsosur të ekipit.
  • Të shpjegojnë karakteristikat e anëtarëve të ekipit me performancë të lartë.

Permbledhja e Temave

Moduli #1:  Hyrje në punën Ekipore
Moduli #2:  Karakteristikat e ekipeve me performancë të lartë
Moduli #3: Anëtarët e ekipit me performancë të lartë

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim

Gjetje ekzekutivesh

Rekrutime Personeli

Staff Leasing

Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Ekonomist
Agronom
Agjent-Shitje

Follow Us