INVEST in people

Menaxhimi Financiar
KOntakto

Optimizoni Biznesin Tuaj

 Dimension hr

Cilat janë shërbimet kontabël që Dimension ofron?

Në një ambient dinamik, ku tregu ndryshon shpejt, Biznesi juaj ka nevojë gjithnjë e më shumë për informacion në kohë reale dhe me cilësi që ju të merrni vendimet e duhura. Për këtë ne ju vijmë në ndihmë me shërbime kontabël si më poshtë:

Kontabiliteti, Raportimi Financiar,

 • Mbajtje kontabilitetit;
 • Përgatitja e pasqyrave financiare;
 • Planifikim financiar

Në një ambient dinamik, ku tregu ndryshon shpejt, Biznesi juaj ka nevojë gjithnjë e më shumë për informacion në kohë reale dhe me cilësi që ju të merrni vendimet e duhura. Për këtë ne ju vijmë në ndihmë me shërbime kontabël si më poshtë:

Kontabiliteti, Raportimi Financiar,

 • Mbajtje kontabilitetit;
 • Përgatitja e pasqyrave financiare;
 • Planifikim financiar

Ju keni nevojë të keni një kuptim ti mirë të taksave të fushës ku operoni, me qëllim që të optimizoni pagesën e taksave dhe të siguroni përputhshmëri të plotë me ligjin. Për këtë ne ju vijmë në ndihmë me shërbimet më poshtë:

Cilat janë shërbimet për taksat dhe bazën ligjore tatimore që Dimension ofron?

Shërbime që lidhen me taksimin si:

 • Llogaritja dhe deklarimi i deklaratave tatimore;
 • Kontrolli, rakordimi i të dhënave të kontabilitetit me të dhënat e deklaruara në organet tatimore;
 • Hartimi i pasqyrave financiare Statutore;

 

Shërbime që lidhen me bazën ligjore tatimore:

 • Këshillim në lidhje me ligjet tatimore sipas kërkesës së klientit;
 • Identifikimi dhe mitigimi i risqeve tatimore dhe identifikimi i mundësive për përmirësimin tatimor;
 • Zgjidhja e mosmarrëveshjeve tatimore;

Cila është asistenca që Dimension ofron në fushën e “Konsulencës Financiare dhe Administrimit”?

Çdo biznes në faza të caktuara të zhvillimit të saj ka nevojë për mbështetjen e ekspertëve financiarë me qëllim që proceset e administrimit të shkojnë me një hap me zgjerimin e biznesit. Për këtë ekspertët tanë ju vijnë në ndihmë me shërbimet më poshtë

Zhvillimi procedurave dhe modeleve që mund të aplikohen në mënyrë të atillë që të kontrollohen dhe menaxhohen si duhet aktivitet financiare dhe investuese;

Trajnimi dhe udhëzime të tjera për të bëtë të mundur që personeli i angazhuar në menaxhimin financiar të jetë efektiv dhe të arrihet eficensë;

Asistojë klientin që të draftojë paketën e raportimit financiar dhe skedulin e raportimit;

Të asistojë klientin që të departamentizojë dhe strukturojë siç duhet funksionet financiare;

Cështje të tjera në lidhje me MBNJ sipas problematikave që ka klienti

Shërbime për pagat

Dimension Shpk ofron shërbimet për llogaritjen e deklarimin e pagave të punonjësve për kompani të çdo madhësie e sektori duke ofruar saktësi dhe përputhshmëri me ligjin

Dokumentimi i llogarive të pagave për qëllime të raportimit në institucionet shtetërore;

Dokumentimi i llogarive të pagave për qëllime të raportimit në institucionet shtetërore;

Raportim klientit në lidhje me detajet e pagave;

Raportimi periodik i të dhënave të punonjësve;

Shërbime për pagat

Dimension Shpk ofron shërbimet për llogaritjen e deklarimin e pagave të punonjësve për kompani të çdo madhësie e sektori duke ofruar saktësi dhe përputhshmëri me ligjin

Dokumentimi i llogarive të pagave për qëllime të raportimit në institucionet shtetërore;

Dokumentimi i llogarive të pagave për qëllime të raportimit në institucionet shtetërore;

Raportim klientit në lidhje me detajet e pagave;

Raportimi periodik i të dhënave të punonjësve;

Na Kontaktoni

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim
Gjetje ekzekutivesh
Rekrutime Personeli
Staff Leasing
Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Financiere
Graphic Designer
Hr-Manager
Arkitekt/e
Java Back End Developer
Agjent Forex
Agjent Shitje
Marketing

Follow Us