INXHINIER MEKANIK ose NDERTIMI (per prokurime)

Tirane, 8.18.2020
APLIKO taNI

Job Description

 

DIMENSION me një eksperience disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale..

Për një kompani të suksesshme në fushën e agrikulturës në Xarrë, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:INXHINIER MEKANIK ose NDERTIMI(per prokurime)

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË

 • Njeh specifikimet e materialeve dhe karakteristikat e tyre
 • Analizon të dhënat teknike të materialeve
 • Asiston dhe rekomandon gjatë procesit të blerjeve
 • Realizon detyra të tjera që lidhen me procesin e prokurimeve.

Qualifications

  • Edukimi: Diplomuar në degën Inxhinieri Mekanike ose Inxhinieri Ndërtimi.
  • Eksperienca: Minimumi 2 vite eksperiencë pune në të njëjtin profil.
  • Aftesi:Të ketë njohuri shumë të mira të materialeve industriale;                                                         Aftësi shumë të mira në komunikim.

   .                                    

* Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Pozicione Vakante

Agjent – Shitje

Tirane, Albania

Agronom

Tirane, Albania

Specialits IT

Tirane, Albania

Call Center

Tirane, Albania

TOP Pozicione Vakante

Agjent – Shitje

Tirane, Albania

Specialits IT

Tirane, Albania

Call Center

Tirane, Albania