HR SPECIALIST

APLIKO taNI

HR SPECIALIST

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: HR SPECIALIST

Detyrat & Pergjegjesite

 • Perpilon njoftimet per vende vakante pune dhe ndjek procesin e grumbullimit,selektimit te cv.
 • Organizon procesin e intervistimit deri ne finalizim te kandidateve fitues.
 • Kujdeset per plotesimin e dosjes se personelit te ri, per hapjen e userit, dhenien ne perdorim te aseteve.
 • Pergatit kontraten e punonjesve, emerimet perkatese.
 • Ploteson dokumentat e largimit te punonjesve.
 • Ben njoftimet perkatese stafit per punonjesit e rinj ne kompani.
 • Merr pjese ne pregatitjen e planeve te trajnimit me shefat e departamenteve
 • I komunikon stafit te ri rrregulloren e kompanise, procedurat, kulturen e kompanise etj.
 • Kryerja e detyrave të tjera të caktuara ne departamentin e BNj

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Universitare në Financë, Ekonomi, Administrim Biznesi;
 • Eksperienca: Minimalisht 3 vite experience pune në të njëjtin profil.
 • Aftësi: Të ketë njohuri teknike në lidhje me parimet, teoritë dhe praktikat e rekrutimit, përzgjedhjen etj; Te kete aftesi te mira organizative dhe komunikuese

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing