FINANCIERE

Tirane,January 26, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore..

Për një kompani të suksesshme në tregtimin e produkteve sportive, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: FINANCIERE

Detyrat & Pergjegjesite

  • Menaxhon praktikat administrimit dhe kompensimit per punonjesit (kontratat, pagat,shperblimet etj ) dhe marredheniet me ZP,inspektoriatin e punes etj .
  • Përgatitja dhe raportimet mujore të raporteve financiare.
  • Përgatitja e Pasqyrave Financiare vjetore të kompanisë.
  • Ndjek në mënyrë të vazhdueshme marrëdhëniet me klientët, furnitorët, bankat, doganën, tatimet.
  • Përgatitja dhe deklarimi fiskal i listëpagesës dhe deklaratave të tjera fiskale mujore dhe vjetore

Kualifikimet & Aftesite

  • Edukimi: Diplomë Universitare në Financë.
  • Eksperienca: Minimalisht 5 vite experience pune në të njëjtin profil.
  • Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze.Aftësi shumë të mira të përdorimit të programit Financa 5.Aftësi shumë të mira organizative dhe të menaxhimit të kohës

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing