Financier

Tirane,January 26, 2021
APLIKO

Ne jemi Dimension ltd. me përvojë 15 vjeçare të stafit tonë, ne zhvillojmë dhe konsolidojmë standardet e burimeve njerëzore në Tregun e Punës.

Për një kontraktor shpimi nafte këtu në Tiranë, ne po kërkojmë:
FINANCIER (kerkohet Mashkull)

Detyrat & Përgjegjësitë

 • Faturat e Blerjes:
 • Merrni faturat e blerjes nga departamenti përkatës me aprovimin e pagesës të bashkangjitur.
 • Përditësoni bazën e të dhënave të Furnizuesit sa herë që merrni faturën e blerjes dhe rregulloni pagesën.
 • Faturat e Shitjeve: Lëshoni fatura të shitjeve për kompaninë e caktuar.
 • Financimi 5 Rezervimi: Rezervoni faturat e blerjes dhe shitjes dhe lidhur me sistemin, kjo pjesë duhet të kontrollohet dy herë. Bëni pajtimin e pagës, tarifën e kundërt, Tatimin në Burim
 • Deklarata tatimore: Deklarata mujore e Librit të Blerjes dhe Shitjes, Mbajtja në burim, TVSH, deklarata e pagave, Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore në internet.
 • Pagesa e furnitorit, llogaritja dhe pagesa e pagave, pagesa e TVSH-së dhe mandati i gjeneruar nga sistemi, mbajtja në burim e pagesës dhe mandati i gjeneruar nga sistemi, njësoj si për kontributet shëndetësore dhe shoqërore.
 • Shkarkoni llogaritë bankare, SWIFT, IBAN plotësoni formularin dhe dërgojani kompanisë përgjegjëse.
 • Përgatitni kërkesat e AKBN për përjashtimin e TVSH-së dhe taksat e mbajtjes në burim, mblidhni KVR-të nga furnitorët. Mbaji të dhënat të azhurnuara.
 • Raporti javor në Selinë Qendrore duke përfshirë më poshtë artikujt, raportin e arkëtueshëm, raportin e pagueshëm, Kutinë e parave, gjendjen bankare, përmbledhjen javore në formatin word.
 • Përgatitni pasqyrën financiare siç kërkohet.

KËRKESAT

 • Përvojat e punës: Historiku financiar dhe përvoja minimale 3 vjeçare në lidhje.
 • Aftësitë: Të folurit amtare të shqipes, të rrjedhshëm anglisht si në të folur dhe në të shkruar.
  Të aftë në programin e Microsoft Office duke përfshirë Word, Excel, PPT.
  I zellshëm për punën e caktuar dhe qëndrimi shumë bashkëpunues i punës.

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikimin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike: rekrutime@dimensionhr.al

Je i mirepritur

* Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr. 9887 vendosur nga Parlamenti Shqiptar për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing