EXCEL – Niveli Avancuar

Kohëzgjatja: 2 Dite

Pjesëmarrësit në trajnim: Punonjës të të gjitha departamenteve sidomos ato departamente që kanë të bëjnë me përdorimin e Excelit si departamentet e shitjes, kontabilitetit, logjistikës, BNJ, në mënyrë që të jetë i dobishëm në përpunimin e të dhënave dhe nxjerrjen e raporteve. Njohja me funksionet e avancuara të Excelit lehtëson përpunimin e të dhënave dhe mundëson përgatitjen e raporteve dhe analizave në një kohë më efikase

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit

Rreth Trajnimit

Ky modul pajis përdoruesit me njohuritë e duhura për përdorimin e funksioneve më të ndërlikuara dhe avancuara në Excel. Ai ndihmon në kryerjen e analizimeve më të shpejta dhe gjurmimin e origjinës së të dhënave të përdorura. Disiplinimin e të dhënave sipas kritereve tuaja dhe evidentimin automatik të vlerave që kërkoni. Të gjitha këto në shumë më pak kohë.

Objektivat e Trajnimit

Deri në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • mbi importimin, eksportimin dhe linkimin e të dhënave
  • përdorimin e faqeve të përgatitura nga vetë programin
  • mbi formatimin e kushtëzuar
  • të punoni me “librat tuaj të punës” dhe për mundësitë që keni të punoni në “librat e punës” të ndërtuar nga të tjerë.

Permbledhja e Temave

Moduli 1:  Analizat në Excel
Moduli 2:  Tabelat e të dhënave
Moduli 3:  Punimi me konturet
Moduli 4:  Analizimi i të dhënave me tabelapërmbledhëse (Pivot)
Moduli 5:  Macro-t
Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim

Gjetje ekzekutivesh

Rekrutime Personeli

Staff Leasing

Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Ekonomist
Agronom
Agjent-Shitje

Follow Us