Kohëzgjatja: 1 Dite

Pjesëmarrësit në trajnim: Profesionistët e biznesit dhe anëtarët e ekipit të të gjitha niveleve

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit

Rreth Trajnimit

Të gjithë ekspertët e biznesit janë dakord se mirësjellja promovon një biznes të mirë. Kaq e rëndësishme është etika profesionale në biznes.
Ky program trajnimi dy ditor do t’i pajisë pjesëmarrësit me të gjitha informacionet në lidhje me etikën profesionale të biznesit dhe protokollin që atyre ju nevojitet për të zhvilluar biznesin me më shumë besim, njohuri teknike dhe efikasitet. Ata do të jenë në gjendje për të vënë veten dhe të tjerët në pozitë të lehtë, duke treguar më shumë besim dhe vetëpërmbajtje në mjediset e biznesit.

Objektivat e Trajnimit

Deri në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Të trajtoni kontaktet fillestare dhe prezantimet e biznesit në mënyrë profesionale dhe me besim.
  • Të krijoni dhe të mbani një përshtypje besueshmërie, fuqie dhe efikasiteti gjatë takimeve të biznesit.
  • Të ndiqni etikën profesionale të duhur telefonike dhe të krijoni një përshtypje të parë të mirë me telefonuesit duke përdorur një ton optimist energjik dhe të gëzuar.
  • Të përdorni këshilla praktike për trajtimin e çështjeve më të rëndësishme që lidhen me veshjen profesionale në vendin e punës.
  • Të ndiqni udhëzimet kryesore të etikës profesionale të duhur në komunikimin me shkrim.etj

Permbledhja e Temave

Moduli 1:  Prezantimet Profesionale të Biznesit
Moduli 2:  Etika Profesionale e takimeve të Biznesit
Moduli 3:  Etika profesionale e telefonit
Moduli 4:  Veshjet e Biznesit
Moduli 5:  Etika profesionale e korrespondencës së biznesit
Moduli 6 Etika profesionale e të ngrënit në darka biznesit

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim

Gjetje ekzekutivesh

Rekrutime Personeli

Staff Leasing

Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Ekonomist
Agronom
Agjent-Shitje

Follow Us