ASISTENTE e CEO

ASISTENTE e CEO

ASISTENTE E CEO-s

APLIKO taNI

ASISTENTE E CEO-s

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm tregtar, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: ASISTENTE E CEO-s

Detyrat & Pergjegjesite

 • Rakordon të gjitha proceset administrative të kompanisë
 • Merr pjesë në takimet e CEO-s së kompanisë me stafin drejtues, klientë etj
 • Në mungesë së CEO-s së kompanisë realizon prezantime dhe mbledhje me stafin
 • Prezanton tek Stafi planet, projekte etj
 • Realizon detyra të tjera të profilit administrativo- menaxhues në varësi të proceseve të punës

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë të shkollës së larte.
 • Eksperienca: Preferohet minimalisht të paktën 3 vite eksperiencë pune ne te njejtin profil (si Asistente administrative ose Menaxhere Zyre).
 • Aftësi:
  – Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë e aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  – Të ketë aftësi të mira prezantuese

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni.

Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë.

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

TEKNIK HIDRAULIK

TEKNIK HIDRAULIK

APLIKO taNI

TEKNIK HIDRAULIK

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm të investimeve në Ballkan, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: TEKNIK HIDRAULIK

Detyrat & Pergjegjesite

 • Është përgjegjës për shërbimet e të gjitha proceseve hidraulike referuar sistemeve teknike të instaluara duke kryer kontrollin e pajisjeve, ndërhyrjet e nevojshme dhe mirëmbajtjen e përditshme të sistemeve.
 • Kryen punimet hidraulike në rastet e nevojshme apo emergjente.
 • Monitoron furnizimin dhe konstaton ndërprerjen e furnizimit me ujë duke raportuar të Supervizori teknik/Menaxheri i mirëmbajtjes.
 • Merr masa të menjëhershme kur vëren ndërhyrje në rrjetin e furnizimit me ujë nga persona të paautorizuar.
 • Kujdeset për depot e furnizimi me ujë dhe raporton për problematikat që lidhen me sigurinë.
 • Zbaton me rigorozitet rregulloren e sigurimit teknik.
 • Kryen detyra të tjera të caktuara nga Supervizorët dhe Menaxheri i Departamentit.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Te ketë diplomë të shkollës së mesme profesionale apo certifikatë për sistemet hidraulike.
 • Eksperienca: Preferohet të paktën 3 vjet eksperiencë pune.
  Aftësi:
 • Të njohë mirë sistemet hidraulike dhe mënyrën e funksionimit të tyre.
  – Të ketë njohuri rreth sistemeve të tjera mekanike dhe hidraulike.
  – Të jetë i aftë të operojë dhe t’i japë zgjidhje problemeve dhe defekteve të ndryshme hidraulike

*Vendndodhja e punës: Palasë. Transporti i siguruar nga kompania
* Për kandidatët që nuk janë nga qyteti i Vlorës sigurohet akomodim dhe ushqim

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

RECEPSIONIST

RECEPSIONIST

RECEPSIONIST

APLIKO taNI

RECEPSIONIST

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një resort në Palasë, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: RECEPSIONIST

Detyrat & Pergjegjesite

 • Përgjigjet dhe drejton telefonatat.
 • Informon vizitorët për tarifat.
 • Merr dhe transmeton mesazhe për vizitorët.
 • Përgjegjës për marrjen në dorëzim të postës.
 • Menaxhon rezervimet dhe caktimin e sallave të konferencave.
 • Kupton nevojat e klientit dhe u ofron zgjidhje të personalizuara duke sugjeruar aktivitete dhe lehtësira të ofruara nga resorti.
 • Realizon detyra te tjera qe lidhen me profilin e punes.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplome e shkollës së mesme/ lartë ( avantazh “ Menaxhim Hotelerie”).
 • Eksperienca: Të ketë eksperiencë minimalisht 2 vjet në të njëjtën fushë.
  Aftësi:
 • Njohuri të mira MS Office dhe në sistemin e pagesave.
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Shkathtësi dhe aftësi të forta ndërpersonale, prezantuese dhe komunikuese.
 • Fleksibël në lidhje me oraret e punës.

*Vendndodhja e punës: Palasë. Transporti i siguruar nga kompania
* Për kandidatët që nuk janë nga qyteti i Vlorës sigurohet akomodim dhe ushqim

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

KORDINATOR RESORTI

KORDINATOR RESORTI

APLIKO taNI

KORDINATOR RESORTI

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm të investimeve në Ballkan, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SPECIALIST I ASETEVE SHERBIMEVE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Përgjegjës për ndjekjen e procesit të prokurimeve për mobilimin e njësive te cilat do të përfshihen në programin e qiradhënies.
 • Përgjegjës për ndjekjen e kontratave , dokumentacioneve që lidhen me këtë proces
 • Përgjegjës për ndjekjen dhe realizimin e grafikut të punimeve
 • Menaxhon përgatitjen e paketave të inventarit të imët dhe aseteve.
 • Menaxhon dosjet e njësive me qira ku duhet të jenë pasqyruar të gjithë dokumentet e nevojshme, proces-verbale dorëzimi etj.
 • Kryen detyra të tjera të caktuara qe lidhen me profilin.

Kualifikimet & Aftesite

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë (avantazh fakulteti i Inxhinierisë ose Arkitekturës).
 • Eksperienca: Preferohet të paktën 3 vjet eksperiencë pune në të njëjtën fushë..
 • Aftësi:
  – Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze, gjuhë të tjera të huaja do të ishin avantazh.
  – Përdorimi i paketës 2D dhe 3D, AutoCad, me përparësi do të ishin edhe programet e avancuara si Revit etj.
  – Fleksibël në orare.

*Vendndodhja e punës: Palasë. Transporti i siguruar nga kompania
* Për kandidatët që nuk janë nga qyteti i Vlorës sigurohet akomodim dhe ushqim

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

SPECIALIST I ASETEVE SHERBIMEVE

SPECIALIST I ASETEVE SHERBIMEVE

APLIKO taNI

SPECIALIST I ASETEVE SHERBIMEVE

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm të investimeve në Ballkan, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SPECIALIST I ASETEVE SHERBIMEVE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Përgjegjës për ndjekjen e procesit të prokurimeve për mobilimin e njësive te cilat do të përfshihen në programin e qiradhënies.
 • Përgjegjës për ndjekjen e kontratave , dokumentacioneve që lidhen me këtë proces
 • Përgjegjës për ndjekjen dhe realizimin e grafikut të punimeve
 • Menaxhon përgatitjen e paketave të inventarit të imët dhe aseteve.
 • Menaxhon dosjet e njësive me qira ku duhet të jenë pasqyruar të gjithë dokumentet e nevojshme, proces-verbale dorëzimi etj.
 • Kryen detyra të tjera të caktuara qe lidhen me profilin.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë e arsimit të lartë në fushën e biznesit (avantazh fakulteti i Arkitekturës/Inxhinieri ndërtimi );
 • Eksperienca: Preferohet të paktën 2 vjet eksperiencë pune në të njëjtën fushë.
 • Aftësi:
  – Të ketë njohje shumë të mirë të gjuhës angleze
  – Të posedojë patentë për drejtim automjeti;
  – Të jetë fleksibël;

*Vendndodhja e punës: Palasë. Transporti i siguruar nga kompania
* Për kandidatët që nuk janë nga qyteti i Vlorës sigurohet akomodim dhe ushqim

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

SUPERVIZOR TEKNIK (Elektrik ose Mekanik)

SUPERVIZOR TEKNIK (Elektrik ose Mekanik)

APLIKO taNI

SUPERVIZOR TEKNIK (Elektrik ose Mekanik)

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm të investimeve në Ballkan, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:SUPERVIZOR TEKNIK (Elektrik ose Mekanik)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Është përgjegjës për shfrytëzimin e të gjithë proceseve elektrike/mekanike referuar sistemeve teknike të instaluara duke kryer kontrollin e pajisjeve, ndërhyrjet e nevojshme dhe mirëmbajtjen e përditshme të sistemeve.
 • Udhëheq kryerjen e punimeve elektrike/ mekanike dhe sistemeve speciale në rastet e nevojshme apo emergjente.
 • Planifikon, organizon dhe monitoron punën e përditshme për t’u siguruar se të gjitha etapat po kryhen sipas standardeve të përcaktuara.
 • Mban në kontrollon koston e mirëmbajtjes së sistemeve mekanike/elektrike dhe sistemeve speciale.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi:Të zotëroje diplomë inxhinieri elektrike ose mekanik
 • Eksperienca: Preferohet të paktën 2 vjet eksperiencë pune ne te njejtin profil.
 • Aftësi:
  – Njohuri shumë të mira të elementeve bazë të sistemit elektrik.
  – Njohuri shumë të mira të rregullores së sigurimit teknik.
  – Aftësi kompetente në instalime elektrike, në kontroll dhe mirëmbajtje rrjeti.

*Vendndodhja e punës: Palasë. Transporti i siguruar nga kompania
* Për kandidatët që nuk janë nga qyteti i Vlorës sigurohet akomodim dhe ushqim

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni.

Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë.

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing