PROMOTORE (turqisht)

PROMOTORE (turqisht)

Promotore (turqisht)

APLIKO taNI

PROMOTORE (turqisht)

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani ndërtimi të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:: PROMOTORE (turqisht)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Prezanton online shërbimet e kompanisë tek klientët;
 • Asiston në zgjidhjen e problematikave dhe të paqartësive të klientëve;
 • Kujdeset për respektimin dhe percjelljen e imazhit të kompanisë tek klientet

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë ketë përfunduar Arsimin e Lartë ose të jetë në vazhdimësi
 • Eksperienca: Eksperiencë të mëparshme në promovim ose shërbim klienti
 • Aftësi: Të ketë njohuri të gjuhës turke (e detyrueshme).Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe prezantuese

Ofrohet:

 • Orari full time ose part time
 • Pagë bazë e kënaqshme
 • Kushte shumë të mira pune. Ambient komod dhe miqësor.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

GRAPHIC DESIGNER

GRAPHIC DESING

Tirane, January 26, 2021
APLIKO taNI

DIMENSIONështë një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të suksesshme në tregtimin e produkteve sportive, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: GRAPHIC DESIGNER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Zhvillon konceptet, grafikët, faqosjen për ilustrimet e produkteve, logon e kompanisë dhe faqet e internetit, duke ruajtur standardet dhe stilin e brande-ve (markës)
 • Dizenjon materialet e marketingut si broshura, fletëpalosje, postera, bannera etj
 • Mirëmban dhe përmirëson grafikat e ndryshme në internet
 • Dizenjon, ndërton dhe kujdeset për prezencën e mediave sociale
 • Zhvillon ilustrimet dixhitale, softwer për redaktimin e fotografive dhe për të krijuar dizajne
 • Krijon elemente vizualë si logot, imazhet origjinale, ilustrimet për të ndihmuar në përcjelljen e një mesazhi, duke përdorur ngjyrat dhe paraqitjet e duhura per secilën grafikë.
 • Krijon dhe propozon imazhet, duke përfshirë zgjedhjen e ngjyrave, stilin e madhësinë e shkronjave;
 • Koncepton anën vizuale dhe përgatit skicat duke u bazuar në kërkesat për produktin;

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Universitare në Marketing.
 • Eksperienca: Minimalisht 1 vit experience pune në të njëjtin profil.
 • Aftesi:Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.Të ketë aftësi shumë të mira të programeve design.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

SOCIAL MEDIA SPECIALIST

SOCIAL MEDIA SPECILIAST

Tirane, January 26, 2021
APLIKO taNI

DIMENSIONme një eksperiencë disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Për një kompani të suksesshme në tregtimin e produkteve sportive, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Detyrat & Pergjegjesite

 • Menaxhon dhe zhvillon rrjetet sociale të kompanisë ;
 • Promovon produktet e kompanisë tek audienca online;
 • Përgjegjës për realizimin e fushatave marketing në rrjetet sociale;
 • Realizon me anë të programeve design contentin e kërkuar contentin;
 • Përgjegjës për komunikimin dhe informimin e audiencës në rrjetet sociale.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të jetë diplomuar ne degën e ARKETING
 • Eksperienca: Minimalisht 1 vit experience pune si social media specialist
 • Aftesi:Aftesi shumë të mira të gjuhës angleze.Aftësi shumë të mira të përdorimit të paketës Microsoft Office dhe të programeve design.Aftësi shumë të mira organizative dhe të menaxhimit të kohës.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing