CATEGORY MANAGER

CATEGORY MANAGER

CATEGORY MANAGER

APLIKO taNI

CATEGORY MANAGER

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në tregtimin e pajisjeve IT, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: CATEGORY MANAGER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Të kryejë analizën e tregut dhe konkurencës për produktet e kategorisë IT
 • Të përgatisë dhe planifikojë implementimin e produkteve në rafte; aktivitetet promocionale etj
 • Të bashkëpunojë dhe negociojë me furnitorët për koston optimale të produkteve
 • Të përgatisë dhe analizojë raporte për kategorinë që ka në ngarkim;
 • Të bashkëpunojë me departamentet e tjera si Marketingun, Financën, Burimet Njerëzore, Logjistikën, Shitjet etj për arritjen e objektivave të përcaktuara nga kompania

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor.
 • Eksperienca:2 vite eksperiencë në fushën e shitjeve. Te avantazhuar kandidatet qe kane experience ne profile te ngjashme
 • Aftësi: Të jetë i motivuar dhe ambicioz për të arritur rezultate;Të ketë aftësi të mira komunikuese

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER SHOWROOMI (FR)

MENAXHER SHOWROOMI (FR)

MENAXHER SHOWROOMI (FR)

APLIKO taNI

MENAXHER SHOWROOMI

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të suksesshme në fushën e retail, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: MENAXHER SHOWROOMI

Detyrat & Pergjegjesite

 • Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet;
 • Menaxhimi dhe marrja e vendimeve kyce per strategjine e shitjeve;
 • Kontakti me klientet (kthimi i pergjigjeve, ankesat, kerkesat, zgjidhja e problematikave etj);
 • Organizimi i mbledhjeve ditore me stafin e shitjes;
 • Përgatitja e punonjësve të showroomit, marrja me cështjet e stafit, përcjellja e vlerësimeve dhe pasqyrimeve të ecurisë;
 • Organizimi i promocioneve në nivel showroomi;
 • Regjistrimi i rezultateve të shitjeve dhe analizës së ecurisë;

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë (preferohen dege Administrim Biznesi, Marketing etj);
 • Eksperienca: Të ketë eksperience pune në pozicione të ngjashme minimumi 2 vite;
 • Aftësi: Të ketë njohuri shumë të mira te programeve të paketës Microsoft Office;Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

SHOP MANAGER

SHOP MANAGER

SHOP MANAGER

APLIKO taNI

SHOP MANAGER

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SHOP MANAGER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Përgjegjësia për të dorëzuar planin vjetor në xhiro dhe fitim para interesit dhe amortizimit;
 • Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet dhe për të sigurur rendiment;
 • Menaxhimi i niveleve të stoqeve sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyce per kontrollin e stokut;
 • Mbledhja, filtrimi dhe dërgimi i porosive ditore;
 • Kthimi i përgjigjes për ankesat dhe komentet e klienteve;
 • Shëtitja sistematike në terrenin e shitjeve, biseda me kolegët, klientët dhe identifikimi ose zgjidhja e ceshtjeve urgjente;
 • Organizimi i mbledhjeve ditore me stafin e shitjes;
 • Përgatitja e punonjësve të dyqanit për të patur rendiment;
 • Marrja me cështjet e stafit; intervistimi për pjestarë të rinj potencial për staf; përcjellja e vlerësimeve dhe pasqyrimeve të ecurisë;
 • Organizimi i promocioneve në nivel dyqani;
 • Kontrolli i shpenzimeve operative mujore;
 • Kujdesi per paraqitjen dhe ndjeshmeria për paraqitjen e jashtme dhe të brëndeshme te dyqanit;
 • Marrja pjesë në takimet mujore për shitjet;
 • Regjistrimi i rezultateve të shitjeve dhe analizës së ecurisë;
 • Monitorimi i konkurrences lokale dhe raportimi tek zyrat qëndrore;
 • Koordinimi me departamentin e financës dhe organizimi i shpërndarjes së parave;

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë (preferohen dege te lidhura me Administrim Biznesi);
 • Eksperienca: Të ketë eksperience pune në pozicione të ngjashme minimumi 2 vite;
 • Aftësi: Të ketë njohuri mbi legjislacionin fiskal; Të ketë njohuri shumë të mira te programeve të paketës Microsoft Office si dhe te programit FINANCA 5; Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

STORE MANAGER

STORE MANAGER

APLIKO taNI

STORE MANAGER

APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të suksesshme në fushën e retail, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: STORE MANAGER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Arritja e objektivave të përcaktuara nga departamenti i shitjeve
 • Kordinon aktivitet e përditshme të stafit në pikën e shitjes dhe detyrat e tyre

 • Kontrollon dhe realizon se bashku me stafin procesin e etiketimeve te produkteve, gjendjen e stokut, etj

 • Ndjek faturat hyrese dhe dalese te artikujve si dhe ben regjistrimin e tyre

 • Realizon detyra te tjera qe lidhen me menaxhimin e dyqanit


Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor ne Administrim Biznesi, Finance, Marketing.
 • Eksperienca: 2 vite eksperiencë në fushën e retail.
 • Aftësi: Të jetë i motivuar dhe ambicioz për të arritur rezultate;Të ketë aftësi të mira komunikuese.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER SHITJE

MENAXHER SHITJE

MENAXHER SHITJE

Tirane,January 26, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION me një eksperiencë disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Për një grup të suksesshëm në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: MENAXHER SHITJE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Koordinon dhe kontrollon procesin e shitjes në pikat e shumicës të kompanisë;
 • Kontrollon procesin e shitjes dhe ecurinë e agjentëve të shitjeve;
 • Përgjegjës për bashkërendimin me studiot projektuese gjatë gjithë marrëdhenies për finalizimin e detyrave;
 • Arritja e objektivave të përcaktuara nga departamenti i shitjeve.
 • etj

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor.
 • Eksperienca: 2 vite eksperiencë në fushën e menaxhimit dhe të shitjeve.
 • Aftesi: Aftësi shumë të mira në shitje;Të jetë i motivuar dhe ambicioz për të arritur rezultate;Të ketë aftësi të mira komunikuese.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER PROJEKTI

MENAXHER PROJEKTI

Tirane,January 26, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: MENAXHER PROJEKTI

Detyrat & Pergjegjesite

 • Menaxhon dhe zhvillon projektet e deleguara duke përfshirë fazen fillestare hulumtuese të projektit, vlerësimin, planifikimin, konsolidimin, si edhe pajisjen me të gjithë lejet dhe licencat e nevojshme,deri në dorëzimin e projektit;
 • Ofron ekspertizë, kontakte dhe know-how, pa u limituar vetëm në aspektin inxhinierik, në vleresimin, inicimin dhe strukturimin e projekteve ekzistuese;
 • Përgjegjës për bashkërendimin me studiot projektuese gjatë gjithë marrëdhenies për finalizimin e detyrave;
 • Realizon planifikimin dhe menaxhimin e projektit;
 • etj

Kualifikimet & Aftesite

   • Edukimi: DDiplomuar në degën Inxhinieri 
   • Eksperienca: Minimalisht 5 vite eksperiencë të ngjashme në fushën e planifikimit/menaxhimit të projekteve.
   • Aftesi:Aftesi të mira të gjuhës angleze.Aftësi drejtuese të stafit në realizimin e objektivave.Aktiv dhe me iniciativë, proaktiv, me standarde të larta.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing